สินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี

ครอบครัวอบอุ่น กับบ้านในฝัน ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพ พร้อมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ให้อยู่ร่วมกัน กับบ้านในฝัน ที่เป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวงลูกกตัญญูดูแลบุพการี


ขอบเขตการให้บริการ

 • เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม หรือรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย เพื่อบุพการี
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 หรือ วงเงินสินเชื่อรวมโครงการทุกสถาบันการเงินครบ 10,000 ล้านบาท

สินเชื่อที่ให้บริการ
 • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

 • วงเงินสินเชื่อ: วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้น หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 3,210 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมฯ หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติ และเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารแล้ว
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ผู้ขอกู้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการขอสินเชื่อปกติ ดังนี้

 • เอกสารแสดงตนของบุพการี ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยืนยันจากผู้กู้ ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อ/ปลูกสร้าง/รีไฟแนนซ์/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม เพื่ออยู่อาศัยสำหรับบุพการี โดยยืนยันการอยู่อาศัยร่วมกับบุพการี หรือการซื้อ/ปลูกสร้าง/รีไฟแนนซ์/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม เพื่ออยู่อาศัยให้บุพการีในภูมิลำเนาเดิม

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560)

 

 • วงเงินสินเชื่อ: วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้น หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 3,210 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมฯ หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติ และเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารแล้ว
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ผู้ขอกู้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการขอสินเชื่อปกติ ดังนี้

 • เอกสารแสดงตนของบุพการี ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยืนยันจากผู้กู้ ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อ/ปลูกสร้าง/รีไฟแนนซ์/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม เพื่ออยู่อาศัยสำหรับบุพการี โดยยืนยันการอยู่อาศัยร่วมกับบุพการี หรือการซื้อ/ปลูกสร้าง/รีไฟแนนซ์/ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซม เพื่ออยู่อาศัยให้บุพการีในภูมิลำเนาเดิม

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ โทร.1333

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone