สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของท่าน

เพียงท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปลอดภาระ ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 • เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการตกแต่งที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้)

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระรายเดือน นาน 3 - 10 ปี

 • หลักประกัน: ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมีเนียม หรืออาคารพาณิชย์

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณาแสดงเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ พร้อมด้วยโฉนดที่ดินแปลงที่ใช้จดจำนองค้ำประกันสินเชื่อ (ถ่ายสำเนาขนาดเท่ากับต้นฉบับ) และหนังสือยืนยันการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าบริการ หรือค่าเทอม หรือภาพถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนก่อสร้าง กรณี
ปลูกบ้านหรือต่อเติมซ่อมแซม

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้)

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระรายเดือน นาน 3 - 10 ปี

 • หลักประกัน: ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมีเนียม หรืออาคารพาณิชย์

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณาแสดงเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ พร้อมด้วยโฉนดที่ดินแปลงที่ใช้จดจำนองค้ำประกันสินเชื่อ (ถ่ายสำเนาขนาดเท่ากับต้นฉบับ) และหนังสือยืนยันการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าบริการ หรือค่าเทอม หรือภาพถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนก่อสร้าง กรณี
ปลูกบ้านหรือต่อเติมซ่อมแซม
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone