สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน

อิสระทุกการใช้จ่าย กับสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) ไม่มียอดชำระขั้นต่ำรายเดือน

ทุกฝัน ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบัวหลวงสานฝัน ที่ให้ท่านเบิกใช้ตามความต้องการ สูงสุดถึง
5 ล้านบาท

 • วงเงินสินเชื่อ:
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
  • วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีผู้เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท) และสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
  • ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระเกินกว่าเงื่อนไขหรือชำระก่อนกำหนด

 • การเบิกใช้วงเงิน: สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยเช็ค
  สั่งจ่าย เช็คเบิกเงินสด หรือถอนเงินสดจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มผ่านบัตรบีเฟิสต์

 • หลักประกัน: ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ (ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า ชำระเกิน หรือก่อนกำหนด
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่
   หลักประกันไม่เกิน 1 ปี ขอสินเชื่อรวมไม่เกินมูลค่าจดจำนองเดิม
  • ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MRR+1% และคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่มีการเบิกใช้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

 • วงเงินสินเชื่อ:
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
  • วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีผู้เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท) และสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
  • ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระเกินกว่าเงื่อนไขหรือชำระก่อนกำหนด

 • การเบิกใช้วงเงิน: สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยเช็ค
  สั่งจ่าย เช็คเบิกเงินสด หรือถอนเงินสดจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มผ่านบัตรบีเฟิสต์

 • หลักประกัน: ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ (ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม:
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า ชำระเกิน หรือก่อนกำหนด
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่
   หลักประกันไม่เกิน 1 ปี ขอสินเชื่อรวมไม่เกินมูลค่าจดจำนองเดิม
  • ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MRR+1% และคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่มีการเบิกใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone