สินเชื่ออื่นๆ

แปลงอสังหาริมทรัพย์ บำเหน็จตกทอด หรือเงินฝากเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

เพียงท่านเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ท่านสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการตกแต่งที่อยู่อาศัย เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว


สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน

ทุกฝันเป็นจริงได้ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน เพียงใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ คำนวณตามยอดสินเชื่อที่เบิกใช้

ใช้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจำเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
เพิ่มอำนาจการใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเติมเต็มทุกฝันให้เป็นจริงด้วยการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักประกันสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย
รับเงินไวในไม่กี่ขั้นตอนQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone