ชำระค่าสาธารณูปโภค

ไม่พลาดกำหนดชำระเงินอีกต่อไป

ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารกรุงเทพประหยัดเวลาและชำระเงินได้ตรงตามกำหนด

ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคาร

สาขา
ธนาคาร

บัวหลวง
เอทีเอ็ม

บัวหลวง
โฟน

บัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง

บัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง

บัวหลวง
Direct Debit

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

กสท. โทรคมนาคม

ทีโอที

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone