ชำระค่าสาธารณูปโภค

ไม่พลาดกำหนดชำระเงินอีกต่อไป

ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารกรุงเทพประหยัดเวลาและชำระเงินได้ตรงตามกำหนด

ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง บัวหลวงโฟน เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากและชำระเงินด่วน หรือที่เคาน์เตอร์สาขา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ชำระค่าสาธารณูปโภคประเภทใดได้บ้าง
  • การไฟฟ้านครหลวง 
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การประปานครหลวง
  • การประปาส่วนภูมิภาค
  • บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Tips/Useful Info
หลากวิธีการชำระค่าสาธารณูปโภค
* บริการหักบัญชี
* บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
* บริการบัวหลวงโฟน
* เครื่องเอทีเอ็ม
* ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 
ท่านสามารถรับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้ ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีอยู่หรือองค์กรสาธารณูปโภคนั้นๆ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit