หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

สั่งหักบัญชีเพื่อชำระเงินรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในวันครบรอบการชำระ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการหักบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ท่านจะไม่พลาดวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่าย และสามารถชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ได้ตรงเวลา เพราะธนาคารจะชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากของท่านตามกำหนดที่แจ้งไว้

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้ไม่ยุ่งยาก เพื่อช่วยท่านประหยัดเวลาให้กับชีวิต เพียงนำสำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพที่ท่านต้องการให้หักบัญชี
มาที่สาขา และกรอกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)

 • รับแบบฟอร์มใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือที่ร้านค้า บริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร*
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการของเดือนที่ผ่านมา
 • ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทางไปรษณีย์ หรือ ณ ร้านค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

*กรณีชำระค่าสาธารณูปโภค โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของแต่ละองค์กรสาธารณูปโภค

อีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านสามารถทำรายการได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคาร สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร เพียงคลิก 'สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ' ในเมนู 'ชำระเงิน' โดยในการทำรายการแต่ละครั้ง จะต้องใช้รหัสผ่าน
ครั้งเดียว (One Time Password - OTP) ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามหมายเลข
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อบริษัทผู้รับชำระ เพื่อสอบถามรายละเอียดรอบบิลที่ธนาคารจะเริ่มดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของท่าน หรือตรวจสอบจากข้อความในใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากบริษัทผู้รับชำระได้
เช่นกัน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ และกดรหัสลับส่วนตัว
 2. เลือก “สมัครบริการ” จากหน้าจอเมนูหลัก
 3. เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 5. เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)
 6. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”
 7. เลือก “วิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ”
 8. เลือก “ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะชำระ”
 9. เลือก “บริษัทที่จะชำระ” จากนั้นให้ระบุข้อมูลตามลำดับในหน้าถัดไปจนครบ
 10. เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการให้ตรวจสอบ
  โปรดกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 11. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อเก็บไว้
  เป็นหลักฐาน
 12. ท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีจะได้รับจดหมายแจ้งผลการสมัครใช้บริการทางไปรษณีย์

 

สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้ไม่ยุ่งยาก เพื่อช่วยท่านประหยัดเวลาให้กับชีวิต เพียงนำสำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพที่ท่านต้องการให้หักบัญชี
มาที่สาขา และกรอกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)
 • รับแบบฟอร์มใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือที่ร้านค้า บริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร*
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการของเดือนที่ผ่านมา
 • ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทางไปรษณีย์ หรือ ณ ร้านค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

*กรณีชำระค่าสาธารณูปโภค โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของแต่ละองค์กรสาธารณูปโภค
อีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านสามารถทำรายการได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคาร สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร เพียงคลิก 'สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ' ในเมนู 'ชำระเงิน' โดยในการทำรายการแต่ละครั้ง จะต้องใช้รหัสผ่าน
ครั้งเดียว (One Time Password - OTP) ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามหมายเลข
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อบริษัทผู้รับชำระ เพื่อสอบถามรายละเอียดรอบบิลที่ธนาคารจะเริ่มดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของท่าน หรือตรวจสอบจากข้อความในใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากบริษัทผู้รับชำระได้
เช่นกัน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ และกดรหัสลับส่วนตัว
 2. เลือก “สมัครบริการ” จากหน้าจอเมนูหลัก
 3. เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 5. เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)
 6. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”
 7. เลือก “วิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ”
 8. เลือก “ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะชำระ”
 9. เลือก “บริษัทที่จะชำระ” จากนั้นให้ระบุข้อมูลตามลำดับในหน้าถัดไปจนครบ
 10. เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการให้ตรวจสอบ
  โปรดกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 11. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อเก็บไว้
  เป็นหลักฐาน
 12. ท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีจะได้รับจดหมายแจ้งผลการสมัครใช้บริการทางไปรษณีย์

ค่าสินค้าและบริการที่ท่านสามารถชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

 • ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ
 • ชำระค่าสินค้า เครื่องสำอางขายตรง
 • ผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
 • ชำระค่าบัตรเครดิตต่างๆ 
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 • ค่าสมาชิกต่างๆ
 • ค่าซื้อขายกองทุนและเงินลงทุน
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
 • ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าบริษัทได้ที่นี่ 
Tips/Useful Info
การเปิดบัญชี
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารต่อไปนี้
 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 
เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับบัญชีสะสมทรัพย์
 
เงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
 
เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีกระแสรายวัน

ข้อตกลงการใช้บริการ
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อตกลงใช้บริการ Bualuang Direct Debit เพื่อการชำระเงิน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit