หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

สั่งหักบัญชีเพื่อชำระเงินรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในวันครบรอบการชำระ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการหักบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ท่านจะไม่พลาดวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่าย และสามารถชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ได้ตรงเวลา เพราะธนาคารจะชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากของท่านตามกำหนดที่แจ้งไว้

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้ไม่ยุ่งยาก เพื่อช่วยท่านประหยัดเวลาให้กับชีวิต เพียงนำสำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพที่ท่านต้องการให้หักบัญชี
มาที่สาขา และกรอกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)

 • รับแบบฟอร์มใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือที่ร้านค้า บริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร*
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการของเดือนที่ผ่านมา
 • ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทางไปรษณีย์ หรือ ณ ร้านค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

*กรณีชำระค่าสาธารณูปโภค โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของแต่ละองค์กรสาธารณูปโภค

อีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านสามารถทำรายการได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคาร สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร เพียงคลิก 'สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ' ในเมนู 'ชำระเงิน' โดยในการทำรายการแต่ละครั้ง จะต้องใช้รหัสผ่าน
ครั้งเดียว (One Time Password - OTP) ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามหมายเลข
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อบริษัทผู้รับชำระ เพื่อสอบถามรายละเอียดรอบบิลที่ธนาคารจะเริ่มดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของท่าน หรือตรวจสอบจากข้อความในใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากบริษัทผู้รับชำระได้
เช่นกัน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ และกดรหัสลับส่วนตัว
 2. เลือก “สมัครบริการ” จากหน้าจอเมนูหลัก
 3. เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 5. เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)
 6. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”
 7. เลือก “วิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ”
 8. เลือก “ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะชำระ”
 9. เลือก “บริษัทที่จะชำระ” จากนั้นให้ระบุข้อมูลตามลำดับในหน้าถัดไปจนครบ
 10. เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการให้ตรวจสอบ
  โปรดกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 11. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อเก็บไว้
  เป็นหลักฐาน
 12. ท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีจะได้รับจดหมายแจ้งผลการสมัครใช้บริการทางไปรษณีย์

 

สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้ไม่ยุ่งยาก เพื่อช่วยท่านประหยัดเวลาให้กับชีวิต เพียงนำสำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพที่ท่านต้องการให้หักบัญชี
มาที่สาขา และกรอกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)
 • รับแบบฟอร์มใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือที่ร้านค้า บริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร*
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการของเดือนที่ผ่านมา
 • ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทางไปรษณีย์ หรือ ณ ร้านค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

*กรณีชำระค่าสาธารณูปโภค โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของแต่ละองค์กรสาธารณูปโภค
อีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านสามารถทำรายการได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคาร สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร เพียงคลิก 'สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ' ในเมนู 'ชำระเงิน' โดยในการทำรายการแต่ละครั้ง จะต้องใช้รหัสผ่าน
ครั้งเดียว (One Time Password - OTP) ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามหมายเลข
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อบริษัทผู้รับชำระ เพื่อสอบถามรายละเอียดรอบบิลที่ธนาคารจะเริ่มดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของท่าน หรือตรวจสอบจากข้อความในใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากบริษัทผู้รับชำระได้
เช่นกัน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ และกดรหัสลับส่วนตัว
 2. เลือก “สมัครบริการ” จากหน้าจอเมนูหลัก
 3. เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 5. เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)
 6. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”
 7. เลือก “วิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ”
 8. เลือก “ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะชำระ”
 9. เลือก “บริษัทที่จะชำระ” จากนั้นให้ระบุข้อมูลตามลำดับในหน้าถัดไปจนครบ
 10. เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการให้ตรวจสอบ
  โปรดกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 11. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อเก็บไว้
  เป็นหลักฐาน
 12. ท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีจะได้รับจดหมายแจ้งผลการสมัครใช้บริการทางไปรษณีย์

ค่าสินค้าและบริการที่ท่านสามารถชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

 • ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ
 • ชำระค่าสินค้า เครื่องสำอางขายตรง
 • ผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
 • ชำระค่าบัตรเครดิตต่างๆ 
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 • ค่าสมาชิกต่างๆ
 • ค่าซื้อขายกองทุนและเงินลงทุน
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
 • ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าบริษัทได้ที่นี่ 
Tips/Useful Info
ข้อตกลงการใช้บริการ
ดูรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการ Bualuang Direct Debit เพื่อการชำระเงิน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit