ชำระเงินผ่านบัวหลวงโฟน

ชำระเงินง่ายๆ ไร้กังวล เพียงติดต่อ
บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66)
0-2645-5555

วิธีชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัวหลวงโฟน

 1. ก่อนการชำระเงิน โปรดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
  • ใบแจ้งหนี้ โดยตรวจสอบว่าท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านบัวหลวงโฟนได้หรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช่การชำระเงินหลังวันที่กำหนด และเตรียมหมายเลขสมาชิก หมายเลข
   อ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท หรือเลขรหัสบริษัท 5 หลัก (Company Code) และจำนวนเงินที่ต้องชำระที่ถูกระบุไว้อยู่ในใบแจ้งหนี้
  • เตรียมบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ไว้สำหรับแจ้งหมายเลขบัตรและรหัสส่วนตัว (PIN)
 2. ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0-2645-5555 เลือกรับฟังคำแนะนำวิธีชำระเงินได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. กดหมายเลขบัตรและรหัสส่วนตัวของท่าน
 4. กด 1 เพื่อทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง
 5. กดหมายเลขอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท หรือเลขรหัสบริษัท 5 หลัก (Company Code) และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ หรือแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่
 6. ระบบจะทวนข้อมูลและขอให้ท่านยืนยันความถูกต้อง
 7. ธนาคารจะหักเงินในบัญชีของท่านเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้า บริษัท หรือรัฐวิสาหกิจที่มี
  ข้อตกลงกับทางธนาคาร
 8. หลังจากทำรายการแล้ว ระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ท่านทราบ
Tips/Useful Info
อย่าลืม
ก่อนชำระเงินทุกครั้ง โปรดเตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้ให้พร้อมไม่ว่าจะชำระด้วยวิธีใด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone