คำถามที่พบบ่อย

 1. SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพคืออะไรและควรใช้เมื่อไร
  SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK ซึ่งเป็นรหัสเดียวที่ใช้อ้างอิงถึงธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในประเทศไทย โดยท่านสามารถแจ้งรหัสนี้กับธนาคารในต่างประเทศเมื่อท่านสั่งโอนเงินผ่านระบบ SWIFT มายังบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

 2. ต้องแจ้งข้อมูลใดแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่งเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  ธนาคารในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
  • สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
  • ชื่อธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ)
  • SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

 3. วิธีที่เร็วที่สุดในการโอนเงินจากต่างประเทศมายังบัญชีในประเทศไทยคือวิธีใด
  การสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT เป็นวิธีที่เร็วที่สุด ที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านโดยตรง

 4. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใด สำหรับการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
  ค่าธรรมเนียมในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ คือร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอน (ต่ำสุด 200 บาท
  สูงสุด 500 บาท)

  ธนาคารตัวกลาง (ระหว่างธนาคารผู้ส่งเงินและธนาคารกรุงเทพ) อาจหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ก่อนส่งเงินมายังธนาคารกรุงเทพ

 5. ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการเปลี่ยนเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
  ธนาคารกรุงเทพใช้อัตรา ‘ราคารับซื้อ-โอนเงิน’ ในการแลกเปลี่ยนเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ก่อนนำเงินบาทเข้าบัญชีผู้รับ ท่านสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดของธนาคารกรุงเทพได้ที่นี่

 6. จำนวนเงินมากที่สุดที่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยคือเท่าใด
  ไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

  อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอให้ผู้โอนระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินทุกครั้งที่ทำการโอนเงิน เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรายงานวัตถุประสงค์การโอนเงินขาเข้าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกรายการ ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การโอนเงินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยในนามของท่าน

 7. เพราะเหตุใดจึงต้องแจ้งวัตถุประสงค์เมื่อทำการโอนเงินมายังประเทศไทย
  เป็นมาตรการของทางการพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตอื่นๆ โดยข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องร้องขอให้ผู้โอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการโอนเงินที่ชัดเจนก่อนที่จะนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของการโอนเงินอาจรวมถึง ชำระค่าสินค้า ซื้อคอนโดมิเนียม ลงทุนในธุรกิจหรือเป็นค่าครองชีพ

  ธนาคารกรุงเทพจะรายงานวัตถุประสงค์สำหรับการโอนเงินเข้าทุกรายการไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยในนามของท่าน

 8. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำ จะสามารถรับเงินโอนตรงจากอเมริกาเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
  หากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้จากเงินประกันสังคม เงินตอบแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญ จากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนในสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก มาเข้าบัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย แทนการส่ง US Treasury Cheque หรือ Company Cheque

 9. ธนาคารกรุงเทพมีช่องทางการโอนเงินจากสหรัฐฯ มาให้ผู้รับที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยที่ประหยัดค่าธรรมเนียมกว่าการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารในสหรัฐฯ หรือไม่
  หากท่านมีบัญชีกับธนาคารในสหรัฐอเมริกาและใช้บริการอินเตอร์เน็ตของธนาคารสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ Routing Number 9 หลัก ของธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการรับเงินโอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 10. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศอังกฤษเป็นประจำ มีวิธีง่ายๆ ที่จะจัดการกับเงินโอนดังกล่าวหรือไม่
  หากปัจจุบัน ท่านได้รับเงินบำนาญ รายได้หรือเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐบาลอังกฤษหรือองค์กรเอกชน ท่านสามารถจัดการนำฝากรายได้ของท่านเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอน

 11. จะทราบได้อย่างไรว่าเงินโอนมาถึงแล้วหรือยัง
  ท่านสามารถตรวจดูว่าเงินโอนมาถึงแล้วหรือยัง โดยล็อกอินเข้าสู่บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 นอกจากนั้นท่านสามารถสมัครรับบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีเงินเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีท่าน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแจ้งเงินโอน
  ต่างประเทศทางโทรศัพท์มือถือ

 12. การรับเงินโอนจากต่างประเทศ จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่
  ท่านไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งควร
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องของผู้รับเงินในประเทศไทยลงไปในคำสั่งโอนเงิน ผู้รับเงินจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขาด้วย เพื่อให้การรับเงินโอนของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

  ธนาคารกรุงเทพจะใช้อัตรา ‘ราคารับซื้อ – โอนเงิน’ เพื่อแลกเปลี่ยนเงินโอนในสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นเงินบาทก่อนจะนำจ่ายให้ลูกค้า

  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอน (ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท) บวกค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินสดอีก 150 บาท ต่อรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกรับเงินโอนผ่านบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพหรือบูธบริการ
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศไทย โดยผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 13. ใช้เวลานานเท่าใด ในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
  โดยปรกติแล้ว ท่านควรจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ภายใน 1-2 วันทำการ

 14. IBAN คืออะไร
  IBAN ย่อมาจากคำว่า International Bank Account Number เป็น code สำหรับบุคคลหรือบริษัทในประเทศแถบยุโรปเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพไม่มีหมายเลข IBAN และผู้โอนไม่ต้องระบุหมายเลข IBAN ในคำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ เพียงระบุ SWIFT address ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK เท่านั้น

 15. สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทก่อนได้หรือไม่
  ได้ โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่นี่

 16. การโอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยของชาวต่างชาติ มีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่
  ท่านสามารถโอนเงินจากต่างประเทศมาเข้าบัญชีเงินบาทหรือเข้าบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD) ที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยได้ โดยแจ้งให้ธนาคารผู้โอนเงินต้นทางในต่างประเทศระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินในคำสั่งโอนเงินที่ส่งผ่านระบบ SWIFT ถึงธนาคารว่า “เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม”

  เมื่อธนาคารกรุงเทพนำเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารรับรองการนำเงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ท่านมีบัญชี เพื่อนำไปยื่น
  จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมต่อสำนักงานที่ดิน ดังนี้
  • แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FET - Foreign Exchange Transaction Form) กรณีเป็นเงินโอนสกุลต่างประเทศ หรือเงินที่ถอนจากบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ USD 50,000 ขึ้นไปหรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า
  • หนังสือรับรอง (Confirmation Letter of International Funds Transfer) กรณีเป็นเงินโอนสกุลต่างประเทศ หรือเงินที่ถอนจากบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD) ที่มีมูลค่าต่ำกว่า USD 50,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า เป็นเงินโอนสกุลเงินบาทจากต่างประเทศ (ทุกจำนวนเงิน) ต่างประเทศ

 17. ถ้าไม่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศไทย จะสามารถโอนเงินมาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศได้หรือไม่
  การโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อมาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อ
  รองรับการนำเงินโอนจากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี และหากท่านยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร ท่านจำเป็นจะต้องโอนเงินค่าซื้อคอนโดมิเนียมมาเข้าบัญชีของผู้ขายในประเทศไทยหรือบุคคลอื่นแทน อย่างไรก็ตามท่านควรเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ หากท่านวางแผนจะซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

 18. อยากทราบว่าจะสามารถนำธนบัตรต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้หรือไม่
  ทำได้ แต่ท่านจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการนำเงินสดเข้าประเทศแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย เมื่อท่านเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยจะออกเอกสารให้ท่านเพื่อใช้แสดงต่อธนาคารกรุงเทพ ในขั้นตอนที่ท่านต้องแลกเงินสดที่นำเข้ามาให้เป็นเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับแลกธนบัตรต่างประเทศจำนวนมาก
  ยกเว้น ท่านมีเอกสารรับรองที่ออกให้โดยกรมศุลกากรไทย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone