คำถามที่พบบ่อย

 1. SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพคืออะไรและควรใช้เมื่อไร
 2. ต้องแจ้งข้อมูลใดแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่งเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 3. วิธีที่เร็วที่สุดในการโอนเงินจากต่างประเทศมายังบัญชีในประเทศไทยคือวิธีใด
 4. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใด สำหรับการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 5. ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการเปลี่ยนเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
 6. จำนวนเงินมากที่สุดที่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยคือเท่าใด
 7. เพราะเหตุใดจึงต้องแจ้งวัตถุประสงค์เมื่อทำการโอนเงินมายังประเทศไทย
 8. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำ จะสามารถรับเงินโอนตรงจากอเมริกาเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
 9. ธนาคารกรุงเทพมีช่องทางการโอนเงินจากสหรัฐฯ มาให้ผู้รับที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยที่ประหยัดค่าธรรมเนียมกว่าการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารในสหรัฐฯ หรือไม่
 10. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศอังกฤษเป็นประจำ มีวิธีง่ายๆ ที่จะจัดการกับเงินโอนดังกล่าว
  หรือไม่
 11. จะทราบได้อย่างไรว่าเงินโอนมาถึงแล้วหรือยัง
 12. การรับเงินโอนจากต่างประเทศ จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่
 13. ใช้เวลานานเท่าใด ในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 14. IBAN คืออะไร
 15. สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทก่อนได้หรือไม่
 16. ในการโอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย มีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่
 17. ถ้าไม่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศไทย จะสามารถโอนเงินมาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศได้หรือไม่
 18. อยากทราบว่าจะสามารถนำธนบัตรต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้หรือไม่

1. SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพคืออะไรและควรใช้เมื่อไร
SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK ซึ่งเป็นรหัสเดียวที่ใช้อ้างอิงถึงธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในประเทศไทย โดยท่านสามารถแจ้งรหัสนี้กับธนาคารในต่างประเทศเมื่อท่านสั่งโอนเงินผ่านระบบ SWIFT มายังบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

2. ต้องแจ้งข้อมูลใดแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่งเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
ธนาคารในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- ชื่อธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ)
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

3. วิธีที่เร็วที่สุดในการโอนเงินจากต่างประเทศมายังบัญชีในประเทศไทยคือวิธีใด
การสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT เป็นวิธีที่เร็วที่สุด ที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านโดยตรง

4. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใด สำหรับการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ คือร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอน (ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท)

ธนาคารตัวกลาง (ระหว่างธนาคารผู้ส่งเงินและธนาคารกรุงเทพ) อาจหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ก่อนส่งเงินมายังธนาคารกรุงเทพ

5. ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการเปลี่ยนเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
ธนาคารกรุงเทพใช้อัตรา ‘ราคารับซื้อ-โอนเงิน’ ในการแลกเปลี่ยนเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ก่อนนำเงินบาทเข้าบัญชีผู้รับ ท่านสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดของธนาคารกรุงเทพ ได้ที่นี่

6. จำนวนเงินมากที่สุดที่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยคือเท่าใด
ไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอให้ผู้โอนระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินทุกครั้งที่ทำการโอนเงิน เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรายงานวัตถุประสงค์การโอนเงินขาเข้าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกรายการ ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การโอนเงินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยในนามของท่าน

7. เพราะเหตุใดจึงต้องแจ้งวัตถุประสงค์เมื่อทำการโอนเงินมายังประเทศไทย
เป็นมาตรการของทางการพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตอื่นๆ โดยข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องร้องขอให้ผู้โอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการโอนเงินที่ชัดเจนก่อนที่จะนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของการโอนเงินอาจรวมถึง ชำระค่าสินค้า ซื้อคอนโดมิเนียม ลงทุนในธุรกิจหรือเป็นค่าครองชีพ

ธนาคารกรุงเทพจะรายงานวัตถุประสงค์สำหรับการโอนเงินเข้าทุกรายการไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยในนามของท่าน

8. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำ จะสามารถรับเงินโอนตรงจากอเมริกาเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
หากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้จากเงินประกันสังคม เงินตอบแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญ จากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนในสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก มาเข้าบัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย แทนการส่ง US Treasury Cheque หรือ Company Cheque

9. ธนาคารกรุงเทพมีช่องทางการโอนเงินจากสหรัฐฯ มาให้ผู้รับที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยที่ประหยัดค่าธรรมเนียมกว่าการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารในสหรัฐฯ หรือไม่
หากท่านมีบัญชีกับธนาคารในสหรัฐอเมริกาและใช้บริการอินเตอร์เน็ตของธนาคารสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ Routing Number 9 หลัก ของธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการรับเงินโอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา

10. หากได้รับเงินบำนาญหรือรายได้จากประเทศอังกฤษเป็นประจำ มีวิธีง่ายๆ ที่จะจัดการกับเงินโอนดังกล่าวหรือไม่
หากปัจจุบัน ท่านได้รับเงินบำนาญ รายได้หรือเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐบาลอังกฤษหรือองค์กรเอกชน ท่านสามารถจัดการนำฝากรายได้ของท่านเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอน

11. จะทราบได้อย่างไรว่าเงินโอนมาถึงแล้วหรือยัง
ท่านสามารถตรวจดูว่าเงินโอนมาถึงแล้วหรือยัง โดยล็อกอินเข้าสู่บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 นอกจากนั้นท่านสามารถสมัครรับบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีเงินเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีท่าน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแจ้งเงินโอนต่างประเทศทางโทรศัพท์มือถือ

12. การรับเงินโอนจากต่างประเทศ จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่
ท่านไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องของผู้รับเงินในประเทศไทยลงไปในคำสั่งโอนเงิน ผู้รับเงินจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขาด้วย เพื่อให้การรับเงินโอนของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ธนาคารกรุงเทพจะใช้อัตรา ‘ราคารับซื้อ – โอนเงิน’ เพื่อแลกเปลี่ยนเงินโอนในสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นเงินบาทก่อนจะนำจ่ายให้ลูกค้า

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอน (ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท) บวกค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินสดอีก 150 บาท ต่อรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกรับเงินโอนผ่านบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพหรือบูธบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศไทย โดยผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

13. ใช้เวลานานเท่าใด ในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
โดยปรกติแล้ว ท่านควรจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ภายใน 1-2 วันทำการ

14. IBAN คืออะไร
IBAN ย่อมาจากคำว่า International Bank Account Number เป็น code สำหรับบุคคลหรือบริษัทในประเทศแถบยุโรปเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพไม่มีหมายเลข IBAN และผู้โอนไม่ต้องระบุหมายเลข IBAN ในคำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ เพียงระบุ SWIFT address ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK เท่านั้น

15. สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทก่อนได้
หรือไม่

ได้ โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่นี่

16. ในการโอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย มีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่
หากท่านต้องการโอนเงินจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม ท่านสามารถสั่งให้ธนาคารในต่างประเทศโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ท่านมีกับธนาคารกรุงเทพได้โดยตรง ทั้งนี้ ท่านจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการโอนเงินในคำสั่งโอนเงินให้ชัดเจน เช่น เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม

เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถขอให้สาขาธนาคารที่ให้บริการด้านต่างประเทศ ออก ‘แบบฟอร์ม
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ’ ให้ท่าน สำหรับเงินโอน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่า และสำหรับเงินโอนน้อยกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ในกรณีเงินโอนจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะออก ‘จดหมายยืนยันสำหรับเงินโอนจากต่างประเทศ’ ให้ท่านแทน และท่านจะได้รับข้อมูลรายการโอนเงินจากต่างประเทศควบคู่กับเอกสารข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ท่านจะต้องยื่น ‘แบบฟอร์มธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ’ หรือ ‘จดหมายยืนยันสำหรับเงินโอนจากต่างประเทศ’ เพื่อทำการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมที่กรมที่ดิน

ธนาคารกรุงเทพยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ท่านจะต้องใช้ ท่านสามารถติดต่อธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาธนาคารที่ให้บริการด้านต่างประเทศ

17. ถ้าไม่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศไทย จะสามารถโอนเงินมาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถติดต่อธนาคารของท่านในต่างประเทศให้ทำการโอนเงินมายังธนาคารกรุงเทพผ่านระบบ SWIFT และระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในคำสั่งโอนเงิน

- ชื่อธนาคารผู้รับเงิน : ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
- รหัส SWIFT : BKKBTHBK
- โปรดระบุว่า “โอนเงินมาเพื่อซื้อคอนโนมิเนียมในประเทศไทย”
- โปรดระบุสาขาธนาคารที่ท่านต้องการไปรับเงิน (เช่น สาขาหัวหิน สำนักงานใหญ่สีลม ฯลฯ) พร้อมที่อยู่ของ
  สาขานั้น ๆ
- โปรดกำกับคำสั่งโอนเงินว่า “กรุณาจ่ายเงินให้แก่นาย/นางสาว xxx ผู้ถือหนังสือเดินทางหมายเลข xxx”
- ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของท่านในประเทศไทย

จากนั้น ท่านจะต้องติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ระบุในคำสั่งโอนเงิน เพื่อนัดรับเงิน ท่านอาจถือโอกาสเปิดบัญชีเงินฝากด้วยเมื่อไปติดต่อรับเงินที่สาขา เพื่อความสะดวกในการรับเงินครั้งต่อๆ ไป คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชี

18. อยากทราบว่าจะสามารถนำธนบัตรต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้หรือไม่
ทำได้ แต่ท่านจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการนำเงินสดเข้าประเทศแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย เมื่อท่านเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยจะออกเอกสารให้ท่านเพื่อใช้แสดงต่อธนาคารกรุงเทพ ในขั้นตอนที่ท่านต้องแลกเงินสดที่นำเข้ามาให้เป็นเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับแลกธนบัตรต่างประเทศจำนวนมาก ยกเว้น ท่านมีเอกสารรับรองที่ออกให้โดยกรมศุลกากรไทย

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit