ส่งเงินจากประเทศอังกฤษ

โอนเงินจากอังกฤษกลับไทยในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ ท่านสามารถโอนเงินจากอังกฤษกลับไทยได้ในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยระบบ Faster Payments Service หรือระบบ Bankers’ Automated Clearing Services (BACS) ของประเทศอังกฤษ

บริการนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษที่ต้องการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้รับในประเทศไทย
 • ผู้รับเงินบำนาญหรือมีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษ

ประโยชน์ของบริการ

 • ประหยัด ด้วยค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบอื่นๆ ที่ให้บริการในประเทศอังกฤษ
 • สะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถเลือกโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือโอนที่เคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษ
 • ง่าย ด้วยบริการรับโอนเงินบำนาญหรือเงินเดือนจากประเทศอังกฤษเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านในประเทศไทยโดยตรง
 • เลือกได้ ท่านสามารถเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการโอนไปเข้าบัญชีผู้รับในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลบาทหรือปอนด์สเตอร์ลิง

ระบบ Faster Payment ต่างจากระบบ BACS อย่างไร

การโอนผ่านระบบ Faster Payment ธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังสาขาลอนดอนภายใน 2 ชั่วโมง
การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังสาขาลอนดอนภายใน 3 วันทำการ

คำแนะนำในการโอนเงินจากประเทศอังกฤษกลับไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศอังกฤษ

เพียงท่านมีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษ ท่านก็สามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านหรือผู้รับในประเทศไทยได้โดยตรง ด้วยการใช้รหัสธนาคาร (Sort Code) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน พร้อมกับเลือกระบุ "Clearing Service Account" ที่ต้องการเพื่อโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านระบบ Faster Payments Service หรือระบบ BACS ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้โอนเงินเข้าไปทำรายการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในประเทศอังกฤษที่ท่านมีบัญชีอยู่ โดยท่านจะต้องสอบถามกับธนาคารของท่านว่าควรใช้เมนูใดสำหรับการโอนเงิน ให้ท่านเลือกเมนู "pay a person WITHIN THE UK" และห้ามเลือกเมนู International Transfer ซึ่งเป็นเมนูสำหรับบริการโอนเงินข้ามประเทศ และธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังบัญชีของท่านในประเทศไทย โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงกว่าการโอนเงินข้ามธนาคารในประเทศอังกฤษ

 2. ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบนหน้าจอของท่าน หรือกรอกข้อมูลในคำขอโอนเงิน ดังนี้

  ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียม

  Clearing Service Account
  และข้อมูลในการส่งเงิน

  คำอธิบายเพิ่มเติม

  รหัสธนาคาร
  (Payee Sort Code)

  60 93 98

  ตัวเลข 6 หลัก ซึ่งเป็นรหัสของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

  เลขที่บัญชี
  (Payee Account Number)  92 00 10 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลบาท)


  หรือ

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนจะแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน จากนั้น จึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีปลายทางที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับเงินในช่อง "คำสั่งพิเศษ" (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

  92 00 20 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลปอนด์สเตอร์ลิง)

  • เมื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินโอนของท่านจากธนาคารในประเทศอังกฤษ ธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
  • ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยจะทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับในช่อง "คำสั่งพิเศษ"
   (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
  โอนให้แก่ผู้รับเงิน (For Payee/
  Beneficiary)

  ชื่อและนามสกุลของผู้รับ
  เงินโอนในประเทศไทย

  กรอกชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ของผู้รับเงิน
  กรุณาอย่าระบุ “Bangkok Bank” ในช่องนี้
  คำสั่งพิเศษ
  (Payment Reference/
  Payment Description)

  เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 10 หลัก
  ตามด้วย BKKBTHBK

  ท่านจะต้องพิมพ์เลขที่บัญชี 10 หลัก ของผู้รับเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วนตามด้วย BKKBTHBK (SWIFT Address ของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย)

  (ตัวอย่างเช่น 1234567890BKKBTHBK)


 3. เมื่อผู้โอนทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอนเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับเงินอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง)


หมายเหตุ: จำนวนเงินโอนที่ผู้รับเงินจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพประเทศไทยอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ระบุในการโอนค่าเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันการรับซื้อเงินโอนของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน แตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทรศัพท์ (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ operations@bangkokbank.co.uk หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

คำแนะนำในการรับเงินบำนาญหรือรายได้จากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในประเทศอังกฤษ

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ operations@bangkokbank.co.uk หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

คำถามที่พบบ่อย

1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. มีการกำหนดจำนวนเงินที่สามารถโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS หรือไม่ ถ้ามีจำนวนเงินที่โอนได้มากที่สุดคือเท่าใด
มีการกำหนดวงเงิน ปัจจุบันโอนได้สูงสุดไม่เกิน GBP 100,000.00 ต่อรายการ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารผู้ส่งในประเทศอังกฤษเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่อนุญาตให้โอนได้ไม่เกิน GBP 10,000.00

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (โปรดดู
รายละเอียดจากตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ)

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่าน
เพียงท่านมีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษ ท่านก็สามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านหรือผู้รับในประเทศไทยได้โดยตรง ด้วยการใช้รหัสธนาคาร (Sort Code) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน พร้อมกับเลือกระบุ "Clearing Service Account" ที่ต้องการเพื่อโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านระบบ Faster Payments Service หรือระบบ BACS ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้โอนเงินเข้าไปทำรายการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในประเทศอังกฤษที่ท่านมีบัญชีอยู่ โดยท่านจะต้องสอบถามกับธนาคารของท่านว่าควรใช้เมนูใดสำหรับการโอนเงิน ให้ท่านเลือกเมนู "pay a person WITHIN THE UK" และห้ามเลือกเมนู International Transfer ซึ่งเป็นเมนูสำหรับบริการโอนเงินข้ามประเทศ และธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังบัญชีของท่านในประเทศไทย โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงกว่าการโอนเงินข้ามธนาคารในประเทศอังกฤษ

 2. ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบนหน้าจอของท่าน หรือกรอกข้อมูลในคำขอโอนเงิน ดังนี้

  ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียม

  Clearing Service Account
  และข้อมูลในการส่งเงิน

  คำอธิบายเพิ่มเติม

  รหัสธนาคาร
  (Payee Sort Code)

  60 93 98

  ตัวเลข 6 หลัก ซึ่งเป็นรหัสของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

  เลขที่บัญชี
  (Payee Account Number)  92 00 10 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลบาท)


  หรือ

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนจะแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน จากนั้น จึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีปลายทางที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับเงินในช่อง "คำสั่งพิเศษ" (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

  92 00 20 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลปอนด์สเตอร์ลิง)

  • เมื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินโอนของท่านจากธนาคารในประเทศอังกฤษ ธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
  • ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยจะทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับในช่อง "คำสั่งพิเศษ"
   (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
  โอนให้แก่ผู้รับเงิน (For Payee/
  Beneficiary)

  ชื่อและนามสกุลของผู้รับ
  เงินโอนในประเทศไทย

  กรอกชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ของผู้รับเงิน
  กรุณาอย่าระบุ “Bangkok Bank” ในช่องนี้
  คำสั่งพิเศษ
  (Payment Reference/
  Payment Description)

  เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 10 หลัก
  ตามด้วย BKKBTHBK

  ท่านจะต้องพิมพ์เลขที่บัญชี 10 หลัก ของผู้รับเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วนตามด้วย BKKBTHBK (SWIFT Address ของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย)

  (ตัวอย่างเช่น 1234567890BKKBTHBK)


 3. เมื่อผู้โอนทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอนเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับเงินอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง)


หมายเหตุ: จำนวนเงินโอนที่ผู้รับเงินจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพประเทศไทยอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ระบุในการโอนค่าเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันการรับซื้อเงินโอนของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน แตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทรศัพท์ (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ operations@bangkokbank.co.uk หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ operations@bangkokbank.co.uk หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน
1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. มีการกำหนดจำนวนเงินที่สามารถโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS หรือไม่ ถ้ามีจำนวนเงินที่โอนได้มากที่สุดคือเท่าใด
มีการกำหนดวงเงิน ปัจจุบันโอนได้สูงสุดไม่เกิน GBP 100,000.00 ต่อรายการ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารผู้ส่งในประเทศอังกฤษเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่อนุญาตให้โอนได้ไม่เกิน GBP 10,000.00

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (โปรดดู
รายละเอียดจากตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ)

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่านนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม"

ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม" ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติในแวดวงธนาคารและข้อกำหนดของสำนักกำกับดูแลสถาบันการเงิน ประเทศอังกฤษ อย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่สาขาธนาคาร

สมัครฟรี บริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ!
สมัครใช้บริการ SMS แจ้งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือทางบัวหลวงโฟน ผู้รับเงินในประเทศไทยจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดเงินโอนทันทีที่เงินโอนมาถึง
Tips/Useful Info
Faster Payments Service คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วัน
ทำการ

BACS
(Bankers’ Automated Clearing Services) คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

Sort Code หรือ Payee Sort Code คือ รหัส 6 หลัก ที่ใช้ระบุสาขาและชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านมีบัญชีอยู่ ธนาคารในอังกฤษจะใช้รหัสดังกล่าวในการส่งหรือรับเงินผ่านระบบ Faster Payments Service หรือ ระบบ BACS ของประเทศอังกฤษ โดย Sort Code ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน คือ 60 93 98

ดาวน์โหลด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit