ส่งเงินจากประเทศอังกฤษ

โอนเงินจากอังกฤษกลับไทยในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ ท่านสามารถโอนเงินจากอังกฤษกลับไทยได้ในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยระบบ Faster Payments Service หรือระบบ Bankers’ Automated Clearing Services (BACS) ของประเทศอังกฤษ

บริการนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษที่ต้องการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้รับในประเทศไทย
 • ผู้รับเงินบำนาญหรือมีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษ

ประโยชน์ของบริการ

 • ประหยัด ด้วยค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบอื่นๆ ที่ให้บริการในประเทศอังกฤษ
 • สะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถเลือกโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือโอนที่เคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษ
 • ง่าย ด้วยบริการรับโอนเงินบำนาญหรือเงินเดือนจากประเทศอังกฤษเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านในประเทศไทยโดยตรง
 • เลือกได้ ท่านสามารถเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการโอนไปเข้าบัญชีผู้รับในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลบาทหรือปอนด์สเตอร์ลิง

ระบบ Faster Payment ต่างจากระบบ BACS อย่างไร

การโอนผ่านระบบ Faster Payment ธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังสาขาลอนดอนภายใน 2 ชั่วโมง
การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังสาขาลอนดอนภายใน 3 วันทำการ

คำแนะนำในการโอนเงินจากประเทศอังกฤษกลับไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศอังกฤษ

เพียงท่านมีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษ ท่านก็สามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านหรือผู้รับในประเทศไทยได้โดยตรง ด้วยการใช้รหัสธนาคาร (Sort Code) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน พร้อมกับเลือกระบุ "Clearing Service Account" ที่ต้องการเพื่อโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านระบบ Faster Payments Service หรือระบบ BACS ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้โอนเงินเข้าไปทำรายการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในประเทศอังกฤษที่ท่านมีบัญชีอยู่ โดยท่านจะต้องสอบถามกับธนาคารของท่านว่าควรใช้เมนูใดสำหรับการโอนเงิน ให้ท่านเลือกเมนู "pay a person WITHIN THE UK" และห้ามเลือกเมนู International Transfer ซึ่งเป็นเมนูสำหรับบริการโอนเงินข้ามประเทศ และธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังบัญชีของท่านในประเทศไทย โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงกว่าการโอนเงินข้ามธนาคารในประเทศอังกฤษ

 2. ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบนหน้าจอของท่าน หรือกรอกข้อมูลในคำขอโอนเงิน ดังนี้

  ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียม

  Clearing Service Account
  และข้อมูลในการส่งเงิน

  คำอธิบายเพิ่มเติม

  รหัสธนาคาร
  (Payee Sort Code)

  60 93 98

  ตัวเลข 6 หลัก ซึ่งเป็นรหัสของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

  เลขที่บัญชี
  (Payee Account Number)  92 00 10 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลบาท)


  หรือ

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนจะแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน จากนั้น จึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีปลายทางที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับเงินในช่อง "คำสั่งพิเศษ" (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

  92 00 20 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลปอนด์สเตอร์ลิง)

  • เมื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินโอนของท่านจากธนาคารในประเทศอังกฤษ ธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
  • ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยจะทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับในช่อง "คำสั่งพิเศษ"
   (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
  โอนให้แก่ผู้รับเงิน (For Payee/
  Beneficiary)

  ชื่อและนามสกุลของผู้รับ
  เงินโอนในประเทศไทย

  กรอกชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ของผู้รับเงิน
  กรุณาอย่าระบุ “Bangkok Bank” ในช่องนี้
  คำสั่งพิเศษ
  (Payment Reference/
  Payment Description)

  เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 10 หลัก
  ตามด้วย BKKBTHBK

  ท่านจะต้องพิมพ์เลขที่บัญชี 10 หลัก ของผู้รับเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วนตามด้วย BKKBTHBK (SWIFT Address ของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย)

  (ตัวอย่างเช่น 1234567890BKKBTHBK)


 3. เมื่อผู้โอนทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอนเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับเงินอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง)


หมายเหตุ: จำนวนเงินโอนที่ผู้รับเงินจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพประเทศไทยอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ระบุในการโอนค่าเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันการรับซื้อเงินโอนของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน แตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทรศัพท์ (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

คำแนะนำในการรับเงินบำนาญหรือรายได้จากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในประเทศอังกฤษ

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

คำถามที่พบบ่อย

1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. มีการกำหนดจำนวนเงินที่สามารถโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS หรือไม่ ถ้ามีจำนวนเงินที่โอนได้มากที่สุดคือเท่าใด
มีการกำหนดวงเงิน ปัจจุบันโอนได้สูงสุดไม่เกิน GBP 100,000.00 ต่อรายการ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารผู้ส่งในประเทศอังกฤษเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่อนุญาตให้โอนได้ไม่เกิน GBP 10,000.00

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (โปรดดู
รายละเอียดจากตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ)

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่าน
เพียงท่านมีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษ ท่านก็สามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านหรือผู้รับในประเทศไทยได้โดยตรง ด้วยการใช้รหัสธนาคาร (Sort Code) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน พร้อมกับเลือกระบุ "Clearing Service Account" ที่ต้องการเพื่อโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านระบบ Faster Payments Service หรือระบบ BACS ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้โอนเงินเข้าไปทำรายการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในประเทศอังกฤษที่ท่านมีบัญชีอยู่ โดยท่านจะต้องสอบถามกับธนาคารของท่านว่าควรใช้เมนูใดสำหรับการโอนเงิน ให้ท่านเลือกเมนู "pay a person WITHIN THE UK" และห้ามเลือกเมนู International Transfer ซึ่งเป็นเมนูสำหรับบริการโอนเงินข้ามประเทศ และธนาคารของท่านจะโอนเงินมายังบัญชีของท่านในประเทศไทย โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงกว่าการโอนเงินข้ามธนาคารในประเทศอังกฤษ

 2. ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบนหน้าจอของท่าน หรือกรอกข้อมูลในคำขอโอนเงิน ดังนี้

  ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียม

  Clearing Service Account
  และข้อมูลในการส่งเงิน

  คำอธิบายเพิ่มเติม

  รหัสธนาคาร
  (Payee Sort Code)

  60 93 98

  ตัวเลข 6 หลัก ซึ่งเป็นรหัสของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

  เลขที่บัญชี
  (Payee Account Number)  92 00 10 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลบาท)


  หรือ

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนจะแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน จากนั้น จึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีปลายทางที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับเงินในช่อง "คำสั่งพิเศษ" (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

  92 00 20 00
  (เมื่อต้องการโอนเงินใน
  สกุลปอนด์สเตอร์ลิง)

  • เมื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินโอนของท่านจากธนาคารในประเทศอังกฤษ ธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
  • ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยจะทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
  • ท่านต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยของผู้รับในช่อง "คำสั่งพิเศษ"
   (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
  โอนให้แก่ผู้รับเงิน (For Payee/
  Beneficiary)

  ชื่อและนามสกุลของผู้รับ
  เงินโอนในประเทศไทย

  กรอกชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ของผู้รับเงิน
  กรุณาอย่าระบุ “Bangkok Bank” ในช่องนี้
  คำสั่งพิเศษ
  (Payment Reference/
  Payment Description)

  เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 10 หลัก
  ตามด้วย BKKBTHBK

  ท่านจะต้องพิมพ์เลขที่บัญชี 10 หลัก ของผู้รับเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วนตามด้วย BKKBTHBK (SWIFT Address ของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย)

  (ตัวอย่างเช่น 1234567890BKKBTHBK)


 3. เมื่อผู้โอนทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอนเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับเงินอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง)


หมายเหตุ: จำนวนเงินโอนที่ผู้รับเงินจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพประเทศไทยอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ระบุในการโอนค่าเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันการรับซื้อเงินโอนของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน แตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทรศัพท์ (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร (44-207) 929-4422 หรือส่งอีเมลไปที่ london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน
1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. มีการกำหนดจำนวนเงินที่สามารถโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS หรือไม่ ถ้ามีจำนวนเงินที่โอนได้มากที่สุดคือเท่าใด
มีการกำหนดวงเงิน ปัจจุบันโอนได้สูงสุดไม่เกิน GBP 100,000.00 ต่อรายการ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารผู้ส่งในประเทศอังกฤษเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่อนุญาตให้โอนได้ไม่เกิน GBP 10,000.00

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (โปรดดู
รายละเอียดจากตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ)

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่านนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม"

ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม" ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติในแวดวงธนาคารและข้อกำหนดของสำนักกำกับดูแลสถาบันการเงิน ประเทศอังกฤษ อย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่สาขาธนาคาร

สมัครฟรี บริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ!
สมัครใช้บริการ SMS แจ้งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือทางบัวหลวงโฟน ผู้รับเงินในประเทศไทยจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดเงินโอนทันทีที่เงินโอนมาถึง
Tips/Useful Info
Faster Payments Service คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วัน
ทำการ

BACS
(Bankers’ Automated Clearing Services) คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

Sort Code หรือ Payee Sort Code คือ รหัส 6 หลัก ที่ใช้ระบุสาขาและชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านมีบัญชีอยู่ ธนาคารในอังกฤษจะใช้รหัสดังกล่าวในการส่งหรือรับเงินผ่านระบบ Faster Payments Service หรือ ระบบ BACS ของประเทศอังกฤษ โดย Sort Code ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน คือ 60 93 98

ดาวน์โหลด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit