คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถโอนเงินไปต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
ได้ ท่านสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ

2. ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
ธนาคารจัดเก็บค่าธรรมเนียม 400 บาท ต่อธุรกรรม สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขาธนาคาร และจัดเก็บ 300 บาท หากโอนผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศและธนาคารปลายทางจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเช่นกัน โดยจะหักค่าธรรมเนียมออกจากเงินโอนที่ผู้รับจะได้รับ หากท่านประสงค์ให้ผู้รับได้รับเงินเต็มจำนวน ท่านสามารถชำระทั้งค่าธรรมเนียมของผู้ส่งและค่าธรรมเนียมของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ 

3. อยากทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศหรือไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งต้องเรียกเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศจากลูกค้า ก่อนดำเนินการสั่งโอนเงิน ตัวอย่างเช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า หากท่านโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ท่านจะต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (Source of Income) แก่ธนาคารในการโอนเงินไปต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

4. จะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ
การโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีของผู้รับ
- สกุลเงินและจำนวนเงินที่ต้องการโอน
- ชื่อและที่อยู่ธนาคารผู้รับ
- รหัส SWIFT ธนาคารผู้รับ (ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

หากท่านต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในภูมิภาคยุโรป ท่านต้องระบุ IBAN (International Bank Account Number) ลงในคำสั่งโอนเงินด้วย เนื่องจากธนาคารในทวีปยุโรปต้องใช้ IBAN ในการโอนเงิน

5. มีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้หรือไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินสูงสุดที่ท่านสามารถโอนจากประเทศไทยได้ โดยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงิน และ/หรือวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน รวมถึงเอกสารประกอบ ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติที่ต้องการส่งเงินที่ได้จากการขายคอนโดมิเนียมกลับประเทศ จะต้องยื่นสัญญาซื้อขายและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ โดยในกรณีนี้ วงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้ คือราคาขายคอนโดมิเนียมนั่นเอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะโอนเงินเท่าไหร่ก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้ผู้โอนเงินต้องระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน (สำหรับชาวไทย) และแหล่งที่มาของเงิน (สำหรับชาวต่างชาติ) ในคำสั่งโอนเงิน รวมทั้งแสดงเอกสารประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน

เอกสารประกอบ

 ส่งเงินรายได้กลับประเทศ (ชาวต่างชาติ)  เอกสารจากนายจ้าง ระบุจำนวนรายได้ของท่าน
 ชำระค่าสินค้าและบริการ  ใบแจ้งราคาสินค้า
 ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 เอกสารจากวิทยาลัยหรือโรงเรียน ระบุจำนวนค่าเล่าเรียน
 หรือใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน

 
6. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ในการโอนเงินออกจากประเทศไทยโดยใช้ระบบ SWIFT
ผู้ส่งสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. Charge BEN - ชำระเฉพาะค่าธรมเนียมในส่วนของผู้ส่งให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 400 บาท และให้
    ผู้รับเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคารในต่างประเทศ (แต่ละธนาคารคิดอัตราไม่เท่ากัน)
  2. Charge OUR - เลือกชำระทั้งค่าธรรมเนียมในส่วนของผู้ส่งให้แก่ธนาคารกรุงเทพและค่าธรรมเนียมในส่วนของผู้รับให้แก่ธนาคารในต่างประเทศ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียม รวมทั้งสิ้น 1,150 บาท/รายการสำหรับสกุลเงินอื่นๆ ยกเว้น สกุล JPY* เมื่อเลือกชำระค่าใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพและธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการหากธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มและในบางกรณีผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน)


*สำหรับสกุลเงิน JPY  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวก 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน (ขั้นต่ำ 2,100  บาท) /รายการ

7. ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ ‘ราคาขาย – โอนเงิน’ สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดของธนาคารกรุงเทพ

8. สามารถโอนเงินไปต่างประเทศเป็นเงินบาทได้หรือไม่
ได้ หากธนาคารปลายทางสามารถรับเงินบาทได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอน (ต่ำสุด 300 บาท โดยไม่กำหนดอัตราสูงสุดไว้) และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศที่เรียกเก็บโดยธนาคารกรุงเทพ 400 บาท

9. IBAN คืออะไร
IBAN ย่อมาจากคำว่า International Bank Account Number ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นในการโอนเงินไปยังธนาคารในภูมิภาคยุโรป ผู้ส่งควรสอบถามหมายเลข IBAN จากผู้รับในต่างประเทศให้เรียบร้อยก่อนจะทำการโอนเงิน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit