บริการโอนเงินผ่านเอทีเอ็ม

โอนเงินไปทั่วไทย...

โอนเงินง่ายดาย ฉับไว ด้วยบริการโอนเงินผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อโอนเงินผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม ท่านเพียงระบุชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีของผู้รับทั้งที่เป็นบุคคล และบริษัทให้ถูกต้อง และอย่าลืมบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ หรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์
 
ท่านสามารถโอนเงินจากบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม ไปให้บุคคลอื่นได้ถึง 50,000 บาทต่อวัน บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ถึง 150,000 บาทต่อวัน และบัตรเดบิต บีเฟิสต์สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อวัน 
 
บริการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพเปิดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด

ท่านสามารถโอนเงินจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มไปยังธนาคารพาณิชย์อื่นดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารทหารไทย / ธนาคารยูโอบี / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารออมสิน / ธนาคารธนชาต / ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย / ธนาคารเกียรตินาคิน / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone