บริการโอนเงินผ่านเอทีเอ็ม

โอนเงินไปทั่วไทย...

โอนเงินง่ายดาย ฉับไว ด้วยบริการโอนเงินผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อโอนเงินผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม  ท่านเพียงระบุชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีของผู้รับทั้งที่เป็นบุคคล และบริษัทให้ถูกต้อง และอย่าลืมบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์
 
ท่านสามารถโอนเงินจากบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม ไปให้บุคคลอื่นได้ถึง 50,000 บาทต่อวัน บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ถึง 150,000 บาทต่อวัน และบัตรเดบิตบีเฟิสต์สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อวัน 
 
บริการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพเปิดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด
 
ท่านสามารถโอนเงินจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้ง 17 แห่งได้ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ไทย 
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit