ฟรี โอน เติม จ่าย

ฟรี! ค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรมทางช่องทางดิจิทัล ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง​ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประเภทธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมเดิม

ค่าธรรมเนียมใหม่

โอนเงินข้ามเขต

ฟรี 5 รายการต่อเดือน
รายการที่ 6 ขึ้นไป 10 บาทต่อรายการ

ฟรี

โอนเงินต่างธนาคาร
แบบเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนทันที

25 - 35 บาท

ฟรี

โอนเงินพร้อมเพย์

0 - 10 บาท

ฟรี

ชำระบิลค่าสินค้าและบริการ

ตามที่บริษัทผู้รับชำระกำหนด

ฟรี

เติมเงิน

ตามที่บริษัทผู้รับชำระกำหนด

ฟรี

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone