วิธีใช้งานสำหรับการทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง

ขั้นตอนการใช้บัวหลวงโฟนเมนูลัด

เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถเลือกบัวหลวงโฟนเมนูลัด เพื่อเข้าทำรายการที่ต้องการได้ทันที หลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว
(ภาษาไทย กด 1) (ภาษาอังกฤษ กด 2)

 


 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูวิธีใช้บริการบัวหลวงโฟนแบบทุกรายการเมนูโดยละเอียด หรือต้องการพิมพ์วิธ๊ใช้บริการแบบย่อ

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone