ธนาคารกรุงเทพจัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ
โดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ธนาคารไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านสนใจข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอ ท่านควรศึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณา


ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Kaspersky สำหรับการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ต่อต้านไวรัสของ Kaspersky

หากท่านคลิก "ไปหน้าเว็บไซต์ Kaspersky" หมายถึง ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Kaspersky

ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "ย้อนกลับไปก่อนหน้า" เพื่อกลับไปยังหน้าแสดงผลก่อนหน้านี้ หรือกดปุ่ม Back บน เบราว์เซอร์ของท่านเองหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ Kaspersky

    
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone