การโจรกรรมข้อมูลและกลลวงต่างๆ

ทุกครั้งที่ท่านเปิดอีเมล เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย หรือดาวน์โหลดไฟล์ ท่านกำลังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะดาวน์โหลดไวรัสหรือมัลแวร์ที่อาจขโมยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการฉ้อโกงโดยทั่วไป และวิธีปกป้องตนเองจาก
ภัยร้ายเหล่านั้น
ไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ จากแฮกเกอร์ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน บทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานของโปรแกรมที่เป็นภัยเหล่านี้ รวมถึงวิธีการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
Phishing คือ การปลอมแปลงเว็บไซต์หรืออีเมล ที่มักแอบอ้างว่าส่งมาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร และการใช้เว็บปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว เรียนรู้วิธีสังเกตและวิธีป้องกันภัยจากการโจมตีแบบ Phishing
เรียนรู้เกี่ยวกับภัยร้ายชนิดใหม่ในโลกไซเบอร์ ที่โจมตีผ่านช่องโหว่ความปลอดภัยในบราวเซอร์ และวิธีป้องกันตนเองจากการโจมตีประเภทนี้
แฮกเกอร์สามารถใช้ระบบ Cross Site Request Forgery (CSRF) เพื่อปลอมเป็นท่าน และทำธุรกรรมทางการเงินในนามของท่าน แต่ท่านจะปลอดภัย หากทำตามคำแนะนำง่ายๆ จากธนาคาร
วิธีหนึ่งที่มิจฉาชีพนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การโทรศัพท์หาท่านและอ้างว่าเป็นการติดต่อจากธนาคารหรือหน่วยงานราชการ และพยายามข่มขู่ให้เหยื่อมอบข้อมูลับที่ใช้ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร เรียนรู้วิธีสังเกตกลลวงและวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
มิจฉาชีพจะใช้อีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร เพื่อสอบถามรหัสส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินหรือขอให้ท่าน “อัพเดท” หรือ “ยืนยัน” ข้อมูลบัญชี ด้วยการคลิกลิงก์จากอีเมลดังกล่าวเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่
แอบอ้างว่าเป็นของธนาคาร
มิจฉาชีพจะใช้อีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน โดยแอบอ้างว่าให้ท่านส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังธนาคารเพื่อยืนยันการจัดส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตให้ทางอีเมล
มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นธนาคารส่ง SMS หลอกลวงให้ผู้รับดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมลงบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวอาจนำไปสู่การโจรกรรมรหัสส่วนตัว รหัสลับ รวมถึงรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพื่อลักลอบเข้าใช้งานและทำธุรกรรมโอนเงินผ่านบริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการพบปัญหาช่องโหว่ของ OpenSSL ที่เรียกว่า Heartbleed ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกขโมยผ่านทางซอฟต์แวร์ได้ ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า บริการของธนาคารไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ OpenSSL ดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับบริการแต่อย่างใด และท่านยังคงสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างปลอดภัยเช่นเดิม
Tips/Useful Info
ขณะใช้งานบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ท่านควรหลีกเลี่ยงการเปิดเว็บไซต์อื่นควบคู่ไปด้วย และปิดบราวเซอร์หลังการใช้งาน
ทุกครั้ง


ธนาคารกรุงเทพไม่มีนโยบายโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลบัญชีหรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน ตลอดจนไม่มีนโยบายขอให้ท่านโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม รวมทั้งไม่มีนโยบายโทรศัพท์ติดต่อท่านด้วยเสียงจากระบบอัตโนมัติ กรุณาเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นอัพเดท
ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างสม่ำเสมอ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone