วิธีใช้เครื่องเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย

12 เคล็ดลับง่ายๆ ในการเก็บรักษาเงินในบัญชีให้ปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องเอทีเอ็ม


เอทีเอ็ม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องเอทีเอ็มในการโอนเงิน ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนสมัครใช้บริการ เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และเนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนี่เอง ทำให้อาชญากรรมทาง
เอทีเอ็มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพและอาชญากรรมดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพมีข้อแนะนำในการใช้เอทีเอ็มอย่างปลอดภัย 12 ประการ พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการโจรกรรมทางเอทีเอ็มไว้ให้ท่าน เพียงท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ก็สามารถปกป้องเงินในบัญชีไว้ได้อย่างปลอดภัย

 1. อย่าหลงเชื่อทำธุรกรรมตามขั้นตอนที่มีผู้อื่นบอกให้ทำตามโดยที่ท่านไม่เข้าใจ หรือแนะนำให้ทำธุรกรรมที่ท่านไม่คุ้นเคยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เพราะมิจฉาชีพบางกลุ่มพยายามหลอกลวงท่านให้เชื่อว่าท่านจะได้รับเงิน หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลบางอย่างผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งในความเป็นจริง การทำธุรกรรมทั้งหมด หรือการสมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็มต้องกระทำด้วยตนเองและตามความสมัครใจ เท่านั้น

 2. อย่ามอบบัตรเอทีเอ็มให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และควรระมัดระวังบุคคลที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องขณะทำรายการ

 3. ใช้มือบังแป้นกดรหัสส่วนตัวขณะทำรายการ เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพหรือกล้องแอบถ่ายมองเห็นรหัสส่วนตัวของเราได้

 4. ใช้ลำตัวบังขณะทำรายการ เพื่อไม่ให้บุคลอื่นแอบดูจากทางด้านหลัง

 5. พยายามใช้เอทีเอ็มเครื่องเดิมเป็นประจำ เพราะหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจะสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

 6. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ไม่ใช่เครื่องซึ่งใช้ประจำ ให้สังเกตว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมติดอยู่ที่ตัวเครื่องหรือไม่ หากเลือกได้ควรเลือกทำรายการจากเครื่องที่ใหม่ที่สุด ซึ่งมีการติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

 7. เลือกใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ติดตั้งในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย ไม่ใช่ที่เปลี่ยว เช่น ตาม
  ร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือในสาขาของธนาคาร เป็นต้น

 8. สังเกตให้ดีว่ามีการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดของธนาคารหรือไม่ ซึ่งมิจฉาชีพอาจมีการติดกล่องใส่ใบปลิวบริเวณเครื่องเพื่อซ่อนกล้อง หากพบไม่ควรใช้เครื่องดังกล่าว และควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

 9. หากเครื่องเอทีเอ็มเกิดขัดข้องและบัตรติดอยู่ในเครื่อง โปรดแจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันที

 10. บางครั้งมิจฉาชีพอาจจงใจทำให้เครื่องเอทีเอ็มขัดข้อง เพื่อให้เจ้าของบัตรใช้เครื่องใกล้เคียงที่
  ติดตั้งระบบโจรกรรมข้อมูลไว้แล้ว
  ในกรณีนี้ให้ใช้เครื่องที่อยู่ในบริเวณห่างไกลออกไป

 11. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีถอนเงินจำนวนมากตามลำพัง หรืออยู่ในบริเวณที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

 12. สมัครใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ บัตรเดบิตใบแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยล้ำสมัย ด้วยไมโครชิพ EMV เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัตรของท่านจะปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการโจรกรรมทางเอทีเอ็ม

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมีความสามารถในการใช้เทคนิคกลลวงต่างๆ มากขึ้น ทำให้การโจรกรรมทาง
เอทีเอ็มและการฉ้อโกงปลอมแปลงบัตรเดบิตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การโจรกรรมทางเอทีเอ็มเกิดขึ้นเมื่อมิจฉาชีพใช้เทคนิคในการขโมยข้อมูลบนแถบแม่เหล็กบัตรเอทีเอ็ม

มิจฉาชีพขโมยข้อมูลบนบัตรเอทีเอ็มอย่างไร

เทคนิคในการโจรกรรมที่ใช้ทั่วไปคือ การขโมยข้อมูลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เครื่องเอทีเอ็ม โดยมิจฉาชีพจะติดตั้งแป้นพิมพ์ปลอม เพื่อเก็บบันทึกรหัสส่วนตัวของผู้ถือบัตรเอทีเอ็มขณะทำรายการ รวมทั้งติดตั้งเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ช่องเสียบบัตร เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กบัตรเอทีเอ็ม

เมื่อผู้ถือบัตรเอทีเอ็มใช้เครื่องเอทีเอ็มที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อทำรายการถอนเงิน ขณะสอดบัตร และกดรหัสส่วนตัว ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของมิจฉาชีพ หลังจากนั้น หน้าจอเอทีเอ็มจะแสดงข้อความ "ขออภัย เครื่องไม่สามารถทำรายการได้" หรือ "ท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว กรุณารับเงิน" ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ใช้ 

มิจฉาชีพจะนำข้อมูลที่ขโมยมาไปใช้ทำอะไร

มิจฉาชีพจะนำข้อมูลที่ขโมยมาไปใช้ทำบัตรเอทีเอ็มปลอม เพื่อทำรายการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม

ธนาคารกรุงเทพช่วยป้องกันท่านจากภัยการโจรกรรมทางเอทีเอ็มอย่างไร

ท่านสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ซึ่งใช้ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงและใช้เทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV ที่ทำให้บัตรของท่านยากต่อการปลอมแปลง และยังช่วยปกป้องให้เงินในบัญชีของท่านปลอดภัย ท่านสามารถใช้บัตรซึ่งใช้เทคโนโลยีไมโครชิพ EMV ได้อย่างปลอดภัยที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการตรวจสอบเครื่องเอทีเอ็มเป็นประจำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ถือบัตร
Tips/Useful Info
มั่นใจ ปลอดภัย
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงและเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV ที่ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง ช่วยปกป้อง
เงินในบัญชีให้ปลอดภัย
และทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจ
ดูรายละเอียด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone