ข่าวสารและข้อมูล

ธนาคารกรุงเทพพัฒนาวิธีใหม่ๆ ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินของท่านอย่างต่อเนื่อง อ่านคุณสมบัติใหม่ที่ธนาคารเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของท่าน
ธนาคารได้เปิดให้บริการ SMS แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ท่านทราบทันทีเมื่อมีผู้อื่นเข้าใช้งานบัญชีของท่าน นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งรหัสผ่านครั้งเดียวไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกครั้ง เมื่อมีการเพิ่มบุคคลอื่นลงในรายการผู้รับโอน
Tips/Useful Info
หากท่านได้รับ SMS จากธนาคาร กรุณาตรวจสอบ
ข้อความอย่างละเอียด หากท่านทำการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น SMS จะแสดงเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี (หากเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ) และชื่อธนาคาร (หากเป็นบัญชีของธนาคารอื่น) ท่านจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง ก่อนใส่รหัสผ่านครั้งเดียวเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone