ภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการทางการเงินออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย รวดเร็วและสะดวก อย่างไรก็ตาม ท่านในฐานะผู้ใช้บริการต้องตระหนักด้วยว่าท่านก็มีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง

บทความต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงการดำเนินมาตรการของธนาคารกรุงเทพเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้า และคำแนะนำในการทำธุรกรรมด้วยความรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของท่าน ตลอดจนข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับลักษณะการฉ้อโกงและล่อลวงของมิจฉาชีพ


ธนาคารกรุงเทพใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานโลก โดยมีมาตรการเสริมเพื่อความมั่นใจอีกหลายชั้น รวมทั้งการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password-OTP) ในขั้นตอนที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ การใช้เครื่องโทเค็นเพื่อสร้างรหัสผ่านสำหรับลูกค้าธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีชิพอัจฉริยะในบัตรของธนาคาร และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าระบบเพื่อทำรายการกับบัญชีของท่าน


ไม่ว่าธนาคารจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงเพียงใด ความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้บริการก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ หากละเลยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อง ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดทำคำแนะนำเพื่อช่วยท่าน
ปกป้องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของท่านให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ


ทุกครั้งที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขอให้ท่านตระหนักถึงความเสี่ยงที่ท่านจะดาวน์โหลดไวรัสหรือมัลแวร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ตั้งใจ และซอฟท์แวร์เหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือที่มิจฉาชีพใช้โจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของท่าน พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตบางอย่างอาจนำมาซึ่งความเสี่ยง เช่น การเปิดอีเมลที่ไม่รู้จัก การเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้ใจ รวมทั้งการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ


ธนาคารได้พัฒนามาตรการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของท่านอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ในส่วนการรักษาความปลอดภัยของบัญชีบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งของท่าน
Tips/Useful Info
วิธีทำธุรกรรมออนไลน์ให้ SAFE

S
oftware – ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขลิทธิ์
ถูกต้อง และได้รับการอัพเดท
อยู่เสมอ

Anti-virus – ใช้แต่โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทันสมัยที่สุดเสมอ

Familiar – หากหน้าจอปรากฏภาพหรือข้อความที่ผิดไปจากปกติ หยุดทำรายการต่อทันที และโปรดโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้กระจ่าง

Emails and SMS – อ่าน
ข้อความแจ้งเตือนที่ส่งจากธนาคารทั้งทางอีเมล และ SMS อย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone