สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD32.49 33.14
GBP50.71 52.17
EUR39.76 40.79
JPY27.14 28.35
HKD4.14 4.33
  22-12-57 at 14:50 More »