สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.84 32.49
GBP52.01 53.49
EUR40.90 41.94
JPY29.08 30.38
HKD4.06 4.24
  19-09-57 at 16:05 More »