สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.87 32.52
GBP51.33 52.80
EUR40.69 41.72
JPY29.68 30.93
HKD4.06 4.24
  21-10-57 at 8:30 More »