สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.43 32.08
GBP53.24 54.73
EUR42.15 43.20
JPY30.74 31.98
HKD4.00 4.19
  28-07-57 at 8:30 More »