สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.93 32.58
GBP53.28 54.77
EUR44.03 45.11
JPY31.13 32.37
HKD4.07 4.25
  16-04-57 at 8:30 More »