สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD34.70 35.37
GBP50.16 51.82
EUR39.71 40.97
JPY32.20 33.71
HKD4.42 4.61
  04-05-59 at 08:30 More »