สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.54 32.19
GBP52.14 53.62
EUR41.82 42.87
JPY30.20 31.43
HKD4.02 4.21
  22-08-57 at 8:30 More »