สกุลเงิน
/บาท
ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD31.68 32.33
GBP52.31 53.79
EUR41.51 42.56
JPY30.06 31.28
HKD4.04 4.22
  02-09-57 at 15:55 More »