Register Forget
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการพิมพ์และการดาวน์โหลดข้อมูล

 1. สามารถพิมพ์ข้อมูลจากหน้าจอได้หรือไม่

  ท่านสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
  1. ใช้คำสั่งพิมพ์จากเมนูของบราวเซอร์ วิธีนี้จะพิมพ์ข้อมูลออกมาตามที่ปรากฏบนจอภาพ สามารถพิมพ์ได้ตามรูปแบบที่มีให้เลือกในคำสั่งพิมพ์ เช่นพิมพ์ข้อมูลพร้อมกรอบ หรือเลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลโดยไม่มีกรอบ
  2. ใช้คำสั่งพิมพ์จากปุ่ม "พิมพ์ข้อมูล" ซึ่งปรากฏบนด้านขวามือของจอภาพ วิธีนี้จะทำให้ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาได้รับการจัดรูปแบบที่พอดีกับแผ่น กระดาษ A 4 และอ่านได้ง่าย

 2. ทำไมคลิก "พิมพ์" บนหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแล้ว แต่ยังพิมพ์ข้อมูลออกมาไม่ได้

  กรุณาตรวจสอบเครื่องพรินเตอร์ของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และพรินเตอร์ไม่ได้ปิดอยู่หรือไม่ได้เสียบปลั๊ก

  นอกจากนี้ ปุ่ม "พิมพ์ข้อมูล" ของบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งจะต้องใช้กับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ หากท่านใช้เครื่องแมคอินทอช หรือระบบปฏิบัติการอื่น การทำงานอาจไม่สมบูรณ์ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นของบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 3. ฟังก์ชั่น "ดาวน์โหลด" บนหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งทำอะไรได้บ้าง

  ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านมาใส่ลงในไฟล์ในรูปแบบของ Microsoft Excel ได้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone