Register Forget
สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์


วันนี้ท่านสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที เพียงทำรายการขอรหัสลับแรกเข้า (PIN) และรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ทางเว็บไซต์ธนาคาร

ชมวีดีโอสาธิต

ขั้นตอนการสมัคร

ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น. เพียงเตรียมข้อมูลบัตร
เอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ พร้อมด้วยสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

คลิกที่นี่ หากสนใจสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแบบออนไลน์...ง่ายๆ เพียงทำการสมัครให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้

เริ่มต้นการสมัครโดยเข้าเว็บไซต์บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

เข้าสู่เว็บไซต์บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งที่ www.bangkokbank.com/ibanking
คลิกปุ่ม Log on จากนั้นคลิก “สมัครบริการออนไลน์”

ขั้นตอนที่ 1 – เลือกประเภทบัตรที่ใช้ในการสมัครบริการ

กรณีเลือกบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์
กรอกหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และรหัสเอทีเอ็ม โดยเลือกตัวเลขบนแป้นพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

กรณีเลือกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
กรอกหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ วันหมดอายุบัตร และวงเงินรวมบัตรเครดิต จากนั้นกรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2 – ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และคลิก “ยอมรับข้อตกลงฯ”


ขั้นตอนที่ 3 – กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

  • เลขประจำตัวประชาชน กรณีท่านเป็นชาวไทย หรือวันเดือนปีเกิด กรณีท่านเป็นชาวต่างชาติ
  • อีเมลแอดเดรส
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ


คลิก “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะส่ง SMS-OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้


ระบุ SMS-OTP ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 4 – กำหนด “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสลับส่วนตัว” (Password) สำหรับเข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ดังนี้

  • “รหัสประจำตัว” (User ID) ต้องมีความยาว 6-32 ตัวอักษร
  • “รหัสลับส่วนตัว” (Password) ต้องมีความยาว 8-32 ตัวอักษร

ขั้นตอนที่ 5 – การสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ทันที


หากคลิกที่เมนู “เข้าสู่หน้าสรุปบัญชี” ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งผูกกับบัตรที่ใช้ในการสมัครบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีสมัครด้วยบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์
ระบบจะแสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือและยอดเงินที่ใช้ได้ของบัญชีเงินฝากซึ่งผูกกับบัตรที่ใช้ในการสมัครบริการ


กรณีสมัครด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ระบบจะแสดงข้อมูลของบัตรเครดิตใบที่ใช้ในการสมัครบริการ ดังนี้

  • วงเงินรวม
  • วงเงินคงเหลือ
  • ภาระหนี้รวม

ท่านสามารถใช้ “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสลับส่วนตัว” (Password) ในการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ทันที หรือเพื่อเปิดใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งในครั้งแรกท่านจะไม่สามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์ ได้ในกรณีดังนี้

หากข้อมูลบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ที่ท่านใช้สมัครบริการมีบัญชีหลักเป็นบัญชีร่วม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อขอสมัครใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก โดยเจ้าของบัญชีร่วมทุกท่านต้องมาแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากไปในวันสมัครบริการด้วย

และกรณีข้อมูลในระบบของธนาคารระบุประเภทวีซ่าของท่านเป็น “นักท่องเที่ยว” ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการผ่านเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก

หมายเหตุ
ภายหลังดำเนินการสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้จากทุกบัญชี
เงินฝากซึ่งผูกกับบัตรใบที่ท่านใช้สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจำ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ยกเว้น บัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีร่วม

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชี ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลัง หรือ สั่งซื้อสมุดเช็ค/อายัดเช็ค เป็นต้น และหากท่านต้องการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องใช้รหัส SMS-OTP เพื่อยืนยันรายการ เช่น การเพิ่มบัญชี/การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น หรือ การชำระค่าสินค้าและบริการ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ดาวน์โหลดได้ที่นี่  หรือรับที่สาขาธนาคาร) พร้อมนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้แล้วบนบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งเล่มใดเล่มหนึ่ง ติดต่อ ณ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone