Register Forget
มาตรฐานความปลอดภัยของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ให้ท่านมั่นใจได้ว่าธนาคารรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านด้วยมาตรการสูงสุด เช่นเดียวกับที่ธนาคารปกป้องข้อมูลของตนเอง

ระบบความปลอดภัย

ธนาคารใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าความไว้วางใจของท่านคือสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด และเข้าใจอย่างดีถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญที่ท่านวางใจมอบให้ธนาคารดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารแสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของธนาคารในการปกป้องความลับและความปลอดภัยของท่านในการใช้บัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง

การกำหนดคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านใช้บริการอย่างสะดวก ง่ายดาย โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดเพิ่มในการเข้าสู่ระบบ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ก็ยิ่งจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย

ท่านสามารถไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ข้อกำหนดทางด้านเทคโนโลยี สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ที่นี่
Tips/Useful Info
ใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งให้ปลอดภัย

S
oftware – ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขลิทธิ์
ถูกต้อง และอัพเดทเสมอ

Anti-virus – ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทันสมัยและได้รับการอัพเดทอยู่เสมอ

Familiarity – หากปรากฏหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคยหรือผิดไปจากปกติ หยุดทำรายการต่อทันที และโปรดติดต่อสอบถามกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

Emails and SMS – อ่าน
ข้อความแจ้งเตือนที่ส่งจากธนาคารทั้งทางอีเมล และ SMS อย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone