ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีตนเอง ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

สามารถเพิ่มได้ทั้งบัญชีเงินฝาก (สะสมทรัพย์ กระแสรายวัน และฝากประจำ) และบัญชีกองทุนรวม

1. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “เพิ่มบัญชีตนเอง/เปิด
    ใช้งานบัตร”
 หรือกด “เพิ่มบัญชีตนเอง” ได้จากหน้า
    รายละเอียดบัญชี
2. เลือก “กองทุนรวม” และระบุข้อมูลตามขั้นตอนบนหน้าจอ

        

 

1. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “เพิ่มบัญชีตนเอง/เปิด
    ใช้งานบัตร”
 หรือกด “เพิ่มบัญชีตนเอง” ได้จากหน้า
    รายละเอียดบัญชี
2. เลือก “บัญชีเงินฝาก” จากนั้นเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
    และระบุข้อมูลตามขั้นตอนบนหน้าจอ

        


3. หลังจากเพิ่มบัญชีแล้ว หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือ
    และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี

       

 

1. เลือก “เพิ่ม/เปิดใช้บัตรเครดิต” และระบุข้อมูลตาม
    ขั้นตอนบนหน้าจอ
2. เมื่อเพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสำเร็จ เลือก “เปิดใช้งานบัตรนี้”
    สำหรับบัตรที่ยังไม่เคยเปิดใช้งาน

        


3. แสดงผลการเปิดใช้งานบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสำเร็จ

       

1. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “เพิ่มบัญชีตนเอง/เปิด
    ใช้งานบัตร”
 หรือกด “เพิ่มบัญชีตนเอง” ได้จากหน้า
    รายละเอียดบัญชี
2. เลือก “กองทุนรวม” และระบุข้อมูลตามขั้นตอนบนหน้าจอ

        

 
1. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “เพิ่มบัญชีตนเอง/เปิด
    ใช้งานบัตร”
 หรือกด “เพิ่มบัญชีตนเอง” ได้จากหน้า
    รายละเอียดบัญชี
2. เลือก “บัญชีเงินฝาก” จากนั้นเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
    และระบุข้อมูลตามขั้นตอนบนหน้าจอ

        


3. หลังจากเพิ่มบัญชีแล้ว หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือ
    และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี

       

 
1. เลือก “เพิ่ม/เปิดใช้บัตรเครดิต” และระบุข้อมูลตาม
    ขั้นตอนบนหน้าจอ
2. เมื่อเพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสำเร็จ เลือก “เปิดใช้งานบัตรนี้”
    สำหรับบัตรที่ยังไม่เคยเปิดใช้งาน

        


3. แสดงผลการเปิดใช้งานบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสำเร็จ

       
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone