การบริจาคอิเล็กทรอนิกส์


คุณสามารถบริจาคเงินให้กับวัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ และให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรด้วยบริการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) บนบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อลดหย่อนภาษีในปีภาษีถัดไปได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนในการส่งเอกสารการบริจาคด้วยตนเอง โดยธนาคารจะส่งข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้บริจาค จำนวนเงิน และวันที่ทำรายการให้กับกรมสรรพากร ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ธนาคารส่งให้กรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (ใน 2 วันทำการถัดไป)

หมายเหตุ: สำหรับแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเวอร์ชั่น 2.6.0 ขึ้นไป


ขั้นตอนการบริจาคเงินโดยการ Scan QR Code/Barcode

 1. เลือก QR Code ในหน้า Log On หรือไปที่เมนู ‘จ่ายบิล/เติมเงิน’ แล้วเลือก ‘สแกนเพื่อชำระเงิน’

 2. หน้าจอจะเปิดกล้องให้สแกน QR Code ที่ตั้งอยู่ที่หน่วยรับบริจาค หรือเลือกจาก ‘รูปภาพ’ ที่บันทึกไว้ในเครื่องได้เช่นกัน

 3. เมื่อสแกน QR Code แล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของการบริจาค เพื่อให้คุณตรวจสอบชื่อของหน่วยรับบริจาค ก่อนระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค

  ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือก ‘ต้องการ’ เพื่อให้ธนาคารส่งข้อมูลของรายการบริจาคนี้ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที หากคุณไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลในขณะนี้ คุณสามารถดำเนินการเองได้ภายหลัง

  *กรณีเลือก ‘ต้องการ’ คือ คุณยอมรับและยินยอมให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลรายการบริจาคนี้ให้กับกรมสรรพากร

 4. ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการทำรายการ

 5. หน้าจอแสดงผลการบริจาคสำเร็จ คุณจะได้รับ eSlip ผลการบริจาค และสามารถบันทึก/แชร์ผลการทำรายผ่าน Social Media

  หากคุณยังไม่ได้เลือกส่งข้อมูลบริจาคให้กรมสรรพากรแต่แรก คุณสามารถนำ eSlip นี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการขอใบเสร็จ หรือใบอนุโมทนากับหน่วยรับบริจาคภายหลังได้

  หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกดูประวัติการบริจาคเงินย้อนหลังได้ในเมนู ‘ประวัติการชำระเงิน’
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone