Add bookmarkEnglish versionThai version
Thankyou HomeCategoriesHow to RedeemTerms & ConditionsFAQs
Thank You PlatinumBusinessElectric & HouseholdGift Voucher
 
 
วิธีการแลกรับของรางวัล

เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและไมตรีจิตอันดีที่มีต่อกันมาช้านาน ธนาคารขออภินันทนาการท่านด้วยของกำนัลจากรายการ "บัวหลวง Thank You Rewards" ที่คัดสรรพิเศษให้ท่านได้เลือกสรรเพื่อมอบเป็นความประทับใจแด่ท่านและคนพิเศษ

ทุก 25 บาท ที่ท่านใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อเก็บไว้แลกของกำนัลจากธนาคาร 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าที่บริการสมาชิกบัตร
       - สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม โทร. 0-2638-4888 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
       - สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด โทร. 0-2638-4000 (เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30 น.-
         20.00 น.)
       - สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กเพรส โทร. 0-2638-4400 (เฉพาะวันทำการ เวลา
         8.30 น.-20.00 น.) 

   2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแลกของกำนัลทางเว็บไซต์ธนาคาร พิมพ์และจัดส่งทางโทรสารหมายเลข
       0-2626-4789

   3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแลกของกำนัลทางเว็บไซต์ธนาคาร พิมพ์และจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
       ระบุในแบบฟอร์มการแลกของกำนัลบัวหลวง Thank You Rewards