ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการ แลกเปลี่ยน
กรุณาเลือกสกุลเงินที่ท่านมี
กรุณาเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการ

ผลลัพธ์

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนนี้ใช้เงินบาทเป็นตัวกลาง อัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลลัพท์จากเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารกรุงเทพ โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันก่อนทำธุรกรรม