เพื่อนได้งาน เราได้เงิน

เพียงแนะนำ เพื่อน หรือ คนรู้จัก มาร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ
“รับรางวัลค่าแนะนำ” สูงสุด 5,000 บาทไปเลย!! เมื่อผู้ถูกแนะนำผ่านทดลองงานกับเรา
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียนร่วมโครงการ


ลงทะเบียนออนไลน์เงื่อนไขการรับค่าแนะนำ

ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ

เงื่อนไขผู้แนะนำ

 • เป็นพนักงานธนาคาร (ยกเว้นพนักงานในสังกัดสรรหาและจัดรับพนักงาน สายทรัพยากรบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้) หรือ ลูกจ้างธนาคาร 
 • เป็นบุคคลภายนอกทั่วไป

เงื่อนไขผู้ถูกแนะนำ

 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่ร่วมโครงการ ผ่านการสัมภาษณ์ เซ็นสัญญาและเข้าทดลองงาน 120 วัน
 • ต้องจัดรับเป็นลูกจ้างหรือพนักงานชั้นตรีขึ้นไป 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • หากมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน แนะนำผู้ถูกแนะนำคนเดียวกัน จนได้รับคัดเลือกเป็นพนักงาน ให้ผู้แนะนำคนแรกเป็นผู้รับรางวัล โดยยึดตามวัน เวลาที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ
 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัล (ค่าแนะนำ) หลังจากผู้ถูกแนะนำได้จัดรับเป็นพนักงานและผ่านการทดลองงาน กรณีเป็นลูกจ้างและผู้บริหาร จะต้องทำงานเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 120 วัน
 • การจ่ายรางวัล (ค่าแนะนำ) ทางโครงการจะติดต่อกลับผู้แนะนำที่ผ่านเงื่อนไขเท่านั้น ภายหลังปิดโครงการ ทั้งนี้ผู้ได้รับค่าแนะนำจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
  • สำหรับพนักงาน เข้าบัญชีเงินเดือน
  • สำหรับบุคคลภายนอก รับเช็คกับส่วนตรวจจ่าย สำนักงานใหญ่สีลม
   *โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนในการรับรางวัล*
 

กลุ่มงานที่เข้าร่วมโครงการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รายละเอียดงาน คุณสมบัติ และช่องทางการติดต่อ

Branch & Consumer Banking

Commercial & Business

Digital Solution (TXB)

Digital & Technology

Non-Branch & Digital Banking

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ