Interview Day

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด และพนักงานโอนเงินต่างประเทศ

ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับ SMS ยืนยันเข้าร่วมสัมภาษณ์ วันนี้ - 13 กันยายน 2562


ลงทะเบียน


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่การตลาด
  • พนักงานโอนเงินต่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • อายุไม่เกิน 27 ปี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พื้นที่ในการปฏิบัติงาน: สาขาธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรพิมล โทร: (66) 0 2296 8356 อีเมล: Pornphimol.Sukpong@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน