Interview Day

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับ SMS ยืนยันเข้าร่วมสัมภาษณ์ วันนี้ - 13 กันยายน 2562


ลงทะเบียน


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • Business Investment Analyst
 • Corporate Banking Credit Analyst
 • Global Talent Program
 • International Banking Credit Analyst
 • Investment Banking
 • Portfolio Management
 • Risk Management
 • Treasury

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการเงินการธนาคาร และความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณกัญญนันทน์ โทร: (66) 0 2296 8355 อีเมล: Kanyanan.Chanchoketawee@bangkokbank.com
คุณอิษฎา โทร: (66) 0 2296 8355 อีเมล: Idsada.Tubsuwan@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน