Interview Day

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน

วันที่: วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562   
เวลา: 8.30-12.00 น. 
สถานที่: ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม


ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับ SMS ยืนยันเข้าร่วมสัมภาษณ์ วันนี้ - 27 กันยายน 2562


ลงทะเบียน


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • Accounting/Finance
 • Admin/Operation
 • Client Service
 • Human Resources
 • Internal Audit
 • Legal/Compliance
 • Risk Management
 • Transaction Banking
 • Secretary

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสิริอร โทร: (66) 0 2685 7852 อีเมล: Siriorn.Rananand@bangkokbank.com
คุณสิริพร โทร: (66) 0 2685 7853 อีเมล: Siriporn.Kanchart@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน