บริษัทในเครือและการลงทุน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายรวมทั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของจีนด้วย

Bangkok Bank Building, M/F 2/F-5/F, No. 7, Zhongshan East-1 Road, Shanghai 200002, The People’s Republic of China
โทรศัพท์: (86-21) 2329-0100
โทรสาร: (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKBCNSH
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.cn


บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ โดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่หลากหลายแก่ลูกค้าในประเทศทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ธนาคารมีบริการเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาทิ บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

1-45-01 Menara Bangkok Bank, Laman Sentral Berjaya, No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
โทรศัพท์: 03-2174 6888 
โทรสาร: 03-2174 6800 
SWIFT: BKKB MY KL
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.my


บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2635 5001-3
โทรสาร: (66) 0 2635 5004
เว็บไซต์: www.stamc.com


บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ และเป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านบาท โดยชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2231 4638
โทรสาร: (66) 0 2236 8272


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริการทำวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2231 3777, (66) 0 2632 0777
โทรสาร: (66) 0 2231 3797, (66) 0 2231 3951
เว็บไซต์: www.bualuang.co.th


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ทำหน้าที่บริหารและจัดการกองทุน

ห้อง 2601 ชั้น 26 อาคารสาธรซิตี้ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2679 6400
โทรสาร: (66) 0 2679 5995-6
เว็บไซต์: www.bblam.co.th


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการ จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล

ชั้น 23 โซนซี อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2618 1599
โทรสาร: (66) 0 2618 1597
เว็บไซต์: www.bcap.co.th


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน