จุดเด่นสินเชื่อ

แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ให้สินทรัพย์แปลงเป็นเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า

เพื่อโอกาสการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของธุรกิจคุณ ด้วยการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ตอบสนองนโยบายรัฐ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนด้วยสินเชื่อตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายภาครัฐ

รายละเอียดสินเชื่อ

วิธีการขอสินเชื่อ
ลักษณะบริการ

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ