จุดเด่นสินเชื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวงเงินพิเศษในการปรับปรุง หรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร

สินเชื่อวงเงินพิเศษ

สนับสนุนวงเงินพิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อเดิม เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร

ดอกเบี้ยเบาๆ พร้อมส่วนลด

จ่ายง่าย สบายๆ รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จากอัตราดอกเบี้ยปกตินานถึง 5 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
วิธีการขอสินเชื่อ
ลักษณะบริการ
เงื่อนไข

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร (66) 0 2626 3888

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร (66) 0 2626 3888