จุดเด่นสินเชื่อ

มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน)

วงเงินอนุมัติ

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 – 500,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินฝากทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

ชำระคืนสบาย

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญาแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 2 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
ชำระคืนเป็นรายเดือน ขั้นต่ำ 5% ของยอดหนี้ค้างชำระทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย

การสมัครผ่าน Mobile Banking โดยเข้าเมนูสมัครสินเชื่อ เลือกสินเชื่อเพื่อ SME ที่มีรายการค้าผ่านธนาคารกรุงเทพ อนุมัติไว ทราบผลภายใน 1-3 วันทำการ

รายละเอียดสินเชื่อ

ลักษณะบริการ
 • วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 • ประเภทสินเชื่อ: เงินกู้ / หมุนเวียน
 • วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท - 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 9% - 13.75% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ:
  • สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ 1 – 2 ปี
  • สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ทบทวนทุก 1 ปี
 • หลักประกัน: ไม่มีหลักประกัน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • เป็นธุรกิจ SME ที่มีรายการค้าผ่านธนาคารกรุงเทพ ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

 • ค่าธรรมเนียมรับก่อนการลงนามในสัญญากู้ร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมรับก่อนการลงนามในสัญญากู้ร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • ลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรองรับยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
สมัครสินเชื่อ

สมัครออนไลน์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

 1. เลือกเมนู “ธุรกรรม” และเลือก “สมัครสินเชื่อ”
 2. ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก
 3. เลือกสินเชื่อธุรกิจรายย่อย และเลือกสินเชื่อที่ต้องการสมัคร
 • สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (term loan) หรือ
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (revolving credit)

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ