ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

พร้อมรับทุกโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ช่วยให้คุณทำ ธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศกับคู่ค้าที่อยู่ในประเทศกลุ่ม AEC มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น จบได้ในวันเดียวกัน

ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นำเข้า

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะได้รับเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้นำเข้าลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

รวดเร็วสำหรับผู้ส่งออก

เริ่มกระบวนการผลิต หรือจัดซื้อวัตถุดิบได้เร็วขึ้น ทำให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถ นำ L/C ที่ได้รับมาใช้ขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก นำเงินไปใช้เตรียมหรือผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ช่องทางให้บริการ
เงื่อนไขบริการ
ลักษณะบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center
(66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center
(66) 0 2680 9559