ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

พร้อมรับทุกโอกาสทางธุรกิจ

จะโอนเงินสกุลเงินบาท หรือดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก็สะดวกสบายถึงมือคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน หากผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย

เลือกรับสกุลเงินได้ตามใจ

ผู้รับเงินสามารถเลือกรับเงินเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ทำการโอน หรือทำการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้

เพิ่มความคล่องตัว

เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการจัดการทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ลักษณะบริการ
ช่องทางให้บริการ
เงื่อนไขบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center
(66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center
(66) 0 2680 9559