บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้า

ปลดล็อคปัญหาธุรกิจส่งออก-นำเข้า โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

บริการให้คำปรึกษาบริการการค้าต่างประเทศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านส่งออกและบริการด้านนำเข้า โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านบริการการค้าระหว่างประเทศที่จะช่วยปลดล็อคปัญหาธุรกิจส่งออก-นำเข้าให้แก่คุณ

  • การจัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้า
  • วิธีที่เหมาะสมในการรับเงิน หรือชำระเงินกับคู่ค้าระหว่างประเทศ
  • การบริหารความเสี่ยง และการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
  • กฏเกณฑ์ ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
  • การส่งออกนำเข้าในจีน และ AEC

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ Trade Advisory ชั้น 2 (สำนักธุรกิจ) ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม) 8.30–17.00 น. วันทำการ

ต้องการนัดหมาย หรือสอบถามข้อสงสัย โทร. (66) 0 2626 4076-8

อีเมล: bbltradeadvisor.tfc@bbl.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ติดต่อ Trade Finance
Call Center (66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ