เมียนมา โอกาสทางการค้าและการลงทุนที่ต้องรีบคว้า

นักธุรกิจจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้าไปในเมียนมาหลังเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวทันประเทศอื่น ซึ่งในขณะนี้วัสดุก่อสร้าง การลงทุน และเทคโนโลยี “โนว์-ฮาว” เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ดำเนินกิจการสำนักงานตัวแทนในเมียนมา มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ก่อนจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบสาขา ในเดือนมิถุนายน 2558 นับเป็นธนาคารต่างประเทศ 1 ใน 9 แห่ง และเป็นธนาคารของไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบสาขาในเมียนมา

ธนาคารกรุงเทพ มีความเข้าใจตลาดและมีเครือข่ายพันธมิตรในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทั้งด้านการลงทุน การจดทะเบียนบริษัท และเปิดดำเนินธุรกิจที่เมียนมา

โอกาส

เมียนมา เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชีย รวมถึงมีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีโครงการด้านการคมนาคมทั้งถนน สะพาน สนามบิน และท่าเรือ ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ

นอกจากนี้ เมียนมายังมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน กฎระเบียบการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา

ความท้าทาย

การปิดประเทศมาหลายทศวรรษ ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาขาดการพัฒนา ส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพิงพลังงาน ประกอบกับไฟฟ้าและที่ดินมีราคาสูง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง รวมไปถึงปัญหาแรงงานที่ขาดทักษะ ทำให้นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการอบรมพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำการลงทุนและทำธุรกิจ

นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาด คู่แข่ง กฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องวิเคราะห์การทำธุรกิจอย่างรอบคอบ แม้แต่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศอื่นๆ ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้เหมาะสมกับประเทศเมียนมาโดยเฉพาะ

หมายเหตุ: ข้อมูลจัดทำ ณ กุมภาพันธ์ 2559

 ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณคเนศร์ บูรณสิน ผู้จัดการสาขาย่างกุ้ง เมียนมา
โทรศัพท์: (95) 1 558 022
อีเมล: bbl.ygb@bangkokbank.com


ดูเพิ่มเติม 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน