พิชิตแหล่งทุน หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่มีกิจการของตัวเองอยู่แล้ว ต่างก็ต้องการ “เงินทุน” เข้ามาสนับสนุน ธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต แต่จะทำอย่างไรล่ะ ให้ธุรกิจของเรา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยเฉพาะการขอเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ก่อนอื่นเลยนั้น ลองมาสำรวจธุรกิจของเรากันก่อนดีกว่าว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในตอนนี้ เพื่อให้สามารถพิชิตแหล่งเงินทุนได้

 

ทำแผนธุรกิจดี มีแต่ได้

 

สิ่งสำคัญที่สุดประการแรกสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มทำธุรกิจ และเตรียมตัวขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน คือ “แผนธุรกิจ” ที่จะเป็นใบเบิกทางสำคัญ ในการแนะนำตัวเจ้าของธุรกิจและคุณสมบัติของธุรกิจ ให้สถาบันการเงินที่เราเข้าไปขอสินเชื่อนั้น ได้รู้จัก

 

แผนธุรกิจที่ดี จะต้องระบุถึงกลุ่มเป้าหมาย/แหล่งรายได้ของธุรกิจที่ชัดเจนแน่นอน ไปจนถึงแผนสำรองของธุรกิจในอนาคต ที่สามารถตอบทุกคำถามของสถาบันการเงินได้ ก็จะเพิ่มโอกาสที่ธุรกิจจะได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินจากธนาคาร

 

ส่วนเอสเอ็มอีมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่ง ผ่านมรสุมทางธุรกิจมาแล้วหลายช่วง ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลทางธุรกิจอย่างสม่ำสมอ โดยเฉพาะการจัดทำรายการบัญชีประเภทต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระแสเงินสด ไปจนถึงผลประกอบการธุรกิจ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นหลักฐานในการประกอบการขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจในอนาคต

 

สถิติข้อมูลทางธุรกิจ หรือการเงินในอดีต เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความมีวินัยของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่สถาบันการเงินมีต่อเอสเอ็มอีนั้นๆ ได้ในเบื้องต้น

 

เลือกสินเชื่อให้เหมาะกับธุรกิ

  • เมื่อเจ้าของกิจการเอสเอ็มอี แต่งตัวธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปลองมาพิจารณาเลือกประเภทสินเชื่อกันว่า มีแบบใดที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราบ้าง ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ ให้บริการสินเชื่อหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจเอสเอ็มอีต่างๆ ซึ่งแต่ละสินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอีต่างก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน
  • ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อเลือกสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสถาบันการเงิน มีความเข้าใจตรงกันได้มากที่สุด เพื่อให้การขอและอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปได้ไม่ยาก

 

หลักประกันธุรกิจไม่มี ทำไงกันดี

  • ในอดีตการขอสินเชื่อธุรกิจ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการเงินอาจขอดูหลักประกันทางธุรกิจเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ เช่น สถานที่ประกอบการ โรงงาน สำนักงาน หรือ ทรัพย์สินต่างๆ อย่าง บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ เครื่องจักร ไปจนถึงสิ่งของที่มีสภาพคล่องสูง เป็นต้น ซึ่งหากเรามีหลักประกันประเภทดังกล่าวมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินมักจะอนุมัติเงินให้ประมาณ 80-95% ของมูลค่าหลักประกัน
  • อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หากเจ้าของธุรกิจไม่มีหลักประกันดังกล่าว ก็สามารถขอใช้บริการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเอสเอ็มอีจากหน่วยงานภาครัฐอย่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 

ทิปส์* เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีมืออาชีพ ควรแยกสมุดบัญชีเงินฝากของธุรกิจ ออกจากบัญชีเงินฝากส่วนตัว เพื่อสร้างความชัดเจนของแหล่งรายได้และรายรับ

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน