ประกาศการให้บริการที่สาขา

1 เมษายน 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

31 มีนาคม 2563แจ้งงดให้บริการเปิดบัญชี - สมัครพร้อมเพย์ ที่สาขา ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63

31 มีนาคม 2563แจ้งปรับเวลาปิดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

30 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

29 มีนาคม 2563แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 30 มี.ค. 63 ทั้งนี้ งดให้บริการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ช่วง 30-31 มี.ค. 63

28 มีนาคม 2563แจ้งปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 28 และ 29 มี.ค. 63

27 มีนาคม 2563แจ้งปรับเวลาปิดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

27 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

26 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

25 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

24 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

23 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาในห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว

22 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาในห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว

18 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นการชั่วคราว

17 มีนาคม 2563แจ้งหยุดให้บริการที่สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นการชั่วคราว

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ธนาคารห่วงใยความเดือดร้อนของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ ลดดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ 3 เดือน

 
หากมีสินเชื่อหลายประเภท สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภท โดยแจ้งความประสงค์ และลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563

 

บัตรเครดิต

  • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) นาน 2 ปี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
  • ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ อยู่ที่ 12% สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว

ลงทะเบียน

 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

  • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

ลงทะเบียน

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

  • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
  • วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์

ลงทะเบียน

 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

  • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

ลงทะเบียน (บุคคลธรรมดา)     ลงทะเบียน (นิติบุคคล)

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ดังนี้

1. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

 

 

ดูข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมตามด้านล่าง

27 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ งัดมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ-ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 3 เดือน ครอบคลุมทั้งรายย่อย-เอสเอ็มอี

23 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า และลดต้นทุนทางการเงินรับมือโควิด-19

6 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ขยายกลุ่มให้ครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

5 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Work from Home ก็ทำธุรกรรมได้ไม่สะดุด

ธนาคารพร้อมดูแลลูกค้า และอำนวยความสะดวกในทุกสถานการณ์ แม้จะต้องทำงานที่บ้านเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็หมดกังวลเรื่องการทำธุรกรรม เพราะเราพร้อมดูแลทุกเรื่องการเงินของคุณให้ดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น

บัวหลวงโฟน 1333

ทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง สอบถามรายการบัญชี โอน จ่าย เติม ซื้อ-ขายกองทุนรวม และอื่นๆ


ดาวน์โหลดวิธีใช้บริการบัวหลวงโฟนแบบทุกรายการเมนูโดยละเอียดพร้อมเมนูลัดดาวน์โหลดวิธีใช้บริการบัวหลวงโฟนแบบย่อพร้อมเมนูลัด

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน

เพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร นอกจากการให้บริการตามปกติผ่านบัวหลวงโฟน คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติม ดังนี้

อายัดบัญชีเงินฝาก

ถอนอายัดบัญชีเงินฝาก / เช็ค

ขอรายการเดินบัญชี (Statement)

ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝาก

ขอหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

ขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้

ขอหนังสือรับรองซื้อ-ขายกองทุน

บริการอื่นๆ กรณีพิเศษ

ธุรกรรมทำผ่านแอป

ลดการจับเงินสด ลดการเสี่ยงไวรัส ธุรกรรมทำผ่านแอปได้อย่างสบายใจ โหลดแล้วใช้ได้เลย สมัครบริการง่ายๆ ใช้ได้ทันที ดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และสมัครโดยใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท / บัตรเอทีเอ็ม

   


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ที่

   

 

วิธีการสมัคร

 

ดูตัวอย่างบริการที่ทำได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว โอน เติม จ่าย ลงทุน ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกรายการ สมัครปุ๊ป รับสิทธิพิเศษได้ทันทีผ่านเมนู Rewards

Q & A ถาม-ตอบ

ดูคำถาม คำตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน เพียงมีบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ สมัครง่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com/PromptPay

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน