เมษายน

30 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

29 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

29 เมษายน 2564แจ้งปรับเวลาให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

28 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

28 เมษายน 2564แจ้งปรับเวลาให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

27 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

27 เมษายน 2564แจ้งปรับเวลาให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

26 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

26 เมษายน 2564แจ้งปรับเวลาให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

25 เมษายน 2564แจ้งปรับเวลาให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

23 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

22 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

21 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

20 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

19 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

16 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

15 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

14 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

12 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

11 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

10 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

9 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

8 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

5 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

1 เมษายน 2564แจ้งหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ธนาคารห่วงใยความเดือดร้อนของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

บัตรเครดิต

 

มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

 1. ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึง 31 ธ.ค. 64 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกราย
 2. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 16% ต่อปี (จากเดิม 18% ต่อปี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกราย   

 

มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

 

 1. ผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) นาน 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการประกาศหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
 2. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ 1 - 3 เดือน ลง 50%  โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการประกาศหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศเขตพื้นที่ควบคุมฯ ของทางราชการ เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ถูกสั่งปิดกิจการจากหน่วยงานราชการ
 3. เปลี่ยนประเภทการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 งวด และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12%
 4. โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระเป็นการผ่อนชำระระยะยาว โดยลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% และสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตส่วนที่เหลืออยู่ได้ พิจารณาตามประวัติการชำระที่ดีและความสามารถในการชำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยปกติ
 5. ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยลดดอกเบี้ยระหว่างผ่อนชำระเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ MRR+2% - MRR+4% ตามกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 6. ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 จนถึง 31 ธ.ค. 64 (สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000)

 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

 

ลงทะเบียน

 

หมายเหตุ:

 

เพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสัญญา ผู้สนใจขอรับมาตรการช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3, ข้อ 4, และข้อ 5 โปรดแจ้งวันที่ และสาขาธนาคารที่คุณสะดวกในการมาทำสัญญา โดยส่งอีเมลมาที่ CreditCard.collection@bangkokbank.com (ดูรายชื่อสาขาธนาคารได้ ที่นี่) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4111

 

 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)

 

 1. ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้    
 2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี ทั้งนี้จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ    

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)

 

 1. ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64

 

ลงทะเบียน


สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 

 1. เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ
 2. เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ    
 3. ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้    

 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64

 

ลงทะเบียน


การปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการรวมหนี้

 

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสถานะผ่อนชำระต้องไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มี.ค. 63

 

ระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

 

ลงทะเบียน

 

 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

 

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่อง และลงทุนให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

วงเงินโครงการ

 

10,000 ล้านบาท

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

 • เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 

ประเภทสินเชื่อ

 

เงินกู้ และตั๋วสัญญาใช้เงิน (ชำระดอกเบี้ยรายเดือน)

 

วงเงินสินเชื่อ

 

กู้ได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน) โดยนับวงเงินสินเชื่อภายใต้มาตรการนี้ รวมถึงเคย / ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อในมาตรการ / โครงการ ดังต่อไปนี้

 

 • มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) วงเงิน 55,000 ล้านบาท
 • มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) วงเงิน 10,000 ล้านบาท
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) วงเงิน 15,000 ล้านบาท ของธนาคารออมสิน

 

อัตราดอกเบี้ย

 

2.0% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติของธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม

 

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

หลักประกัน

 

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลายื่นคำขอ

 

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือวันที่วงเงินตามมาตรการหมดลง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดก่อน

 

เงื่อนไขการใช้สินเชื่อ

 

ต้องไม่นำสินเชื่อตามโครงการนี้ไปชำระสินเชื่อเดิม ทั้งที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินอื่น

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

 

กรณีลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าออกจากโครงการ และคิดดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทั่วไปในขณะนั้น

 

การพิจารณาสินเชื่อ

 

เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร และธนาคารออมสินกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะพิจารณาเงินกู้ให้สถาบันการเงินตามลำดับการแจ้งรายชื่อลูกค้าซึ่งได้จัดทำสัญญาสินเชื่อแล้ว หรือตามลำดับการขอเบิกเงินกู้ (first-come, first-serve)

 

ช่องทางติดต่อสอบถามและยื่นคำขอ

 

สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ทุกแห่ง 

 

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการ ในการพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

ดูข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมตามด้านล่าง

22 มกราคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับธปท. ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ขยายเวลาแพ็กเกจเดิมถึง 30 มิ.ย. 64 พร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อช่วยฝ่าวิกฤติ

7 กรกฎาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับมาตรการจากธปท. พร้อมช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระยะที่ 2

20 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ ลดต้นทุนและแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน

13 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ายื่นขออนุมัติซอฟท์โลนธปท. กลุ่มแรกถึงมือลูกค้าแล้ว เน้นช่วยลูกค้าวงกว้างรักษาการจ้างงาน ให้วงเงินเหมาะสม เพิ่มสภาพคล่อง SME สู้ภัยโควิด-19

28 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ เร่งดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อและพักชำระหนี้ SME เน้นกระจายให้ทั่วถึงและตรงกลุ่มลูกค้าที่กระทบตามหลักเกณฑ์ ยื่นคำขอชุดแรกไปยังธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน และลดต้นทุนรับมือโควิด-19

8 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือ SME จากแบงก์ชาติ ทั้งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

27 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ งัดมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ-ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 3 เดือน ครอบคลุมทั้งรายย่อย-เอสเอ็มอี

23 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า และลดต้นทุนทางการเงินรับมือโควิด-19

6 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ขยายกลุ่มให้ครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

5 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธุรกรรมทำผ่านแอป

ลดการจับเงินสด ลดการเสี่ยงไวรัส ธุรกรรมทำผ่านแอปได้อย่างสบายใจ โหลดแล้วใช้ได้เลย สมัครบริการง่ายๆ ใช้ได้ทันที ดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และสมัครโดยใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท / บัตรเอทีเอ็ม

   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

 

วิธีการสมัคร

โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว โอน เติม จ่าย ลงทุน ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกรายการ สมัครปุ๊ป รับสิทธิพิเศษได้ทันทีผ่านเมนู Rewards

Q & A ถาม-ตอบ

ดูคำถาม คำตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน