มาตรการดูแลช่วยเหลือ

ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่อยู่เคียงข้างและก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ และคาดหวังได้เห็นลูกค้าทุกรายสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ธนาคารมุ่งเน้นทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เป็นที่ปรึกษา และดูแลลูกค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลอย่างตรงจุด ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลายรูปแบบ และการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้หนี้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ สามารถประคับประคองและฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อได้

มาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

เพื่อใช้ลงทุนในการเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยเป็นการลงทุนด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สินเชื่อเพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ระหว่าง สสว. และธนาคารกรุงเทพ

ผู้ที่สนใจขอเข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจ หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ และบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

 

ลงทะเบียน

มาตรการด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต

บรรเทาภาระหนี้ เพื่อลดภาระทางการเงินลูกค้าสินเชื่อเงินกู้ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย และลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หรือสินเชื่อบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบจากการปรับการเรียกเก็บขั้นต่ำบัตรเครดิตจาก 5%  เป็น 8% ลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการ

บัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิอัตโนมัติ และมาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan) และประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

มาตรการช่วยเหลือปรับลดค่างวด และพักชำระเฉพาะเงินต้น

การรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่น (Deconsolidation)

มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นภายในธนาคาร และการรีไฟแนนซ์โดยรวมหนี้ภายนอกธนาคาร

ข่าวธนาคาร

24 มกราคม 2566

ธนาคารกรุงเทพ ยังคงดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้ก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจ

15 กรกฎาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการด่วนพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

8 มิถุนายน 2564

ธนาคารกรุงเทพ จับมือประกันสังคม ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่อง ดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอด 3 ปี หนุนจ้างงานผู้ประกันตนต่อเนื่อง

28 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ เน้นเชิงรุก แนะนำลูกค้าเข้าโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกกลุ่ม

20 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพรับลูก ธปท. ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย จนถึง 31 ธ.ค. 64 ชูแนวทางดูแลตามสถานการณ์ลูกค้า ลดภาระการเงิน-ยืดหนี้-รวมหนี้

7 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพขานรับ ธปท. และกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจสู้โควิด-19 ด้วยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

22 มกราคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับธปท. ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ขยายเวลาแพ็กเกจเดิมถึง 30 มิ.ย. 64 พร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อช่วยฝ่าวิกฤติ

7 กรกฎาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับมาตรการจากธปท. พร้อมช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระยะที่ 2

20 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ ลดต้นทุนและแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน

13 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ายื่นขออนุมัติซอฟท์โลนธปท. กลุ่มแรกถึงมือลูกค้าแล้ว เน้นช่วยลูกค้าวงกว้างรักษาการจ้างงาน ให้วงเงินเหมาะสม เพิ่มสภาพคล่อง SME สู้ภัยโควิด-19

28 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ เร่งดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อและพักชำระหนี้ SME เน้นกระจายให้ทั่วถึงและตรงกลุ่มลูกค้าที่กระทบตามหลักเกณฑ์ ยื่นคำขอชุดแรกไปยังธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน และลดต้นทุนรับมือโควิด-19

8 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือ SME จากแบงก์ชาติ ทั้งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

27 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ งัดมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ-ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 3 เดือน ครอบคลุมทั้งรายย่อย-เอสเอ็มอี

23 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า และลดต้นทุนทางการเงินรับมือโควิด-19

6 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ขยายกลุ่มให้ครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

5 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Q & A ถาม-ตอบ

ดูคำถาม คำตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ