จองคิวล่วงหน้า เพื่อรับบริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

นัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับบริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพ โดยเลือกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, สาขาในเขตจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการจองวัน เวลา สถานที่ และโปรดระบุข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เงื่อนไขการรับบริการจองเวลาที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

  • ลูกค้าสามารถจองคิวล่วงหน้า เพื่อใช้บริการในวันทำการถัดไปของสาขา
  • การนัดหมายต่อครั้ง สาขาให้บริการลูกค้า 1 คิวต่อ 1 ราย
  • เปิดให้จองคิวได้เฉพาะธุรกรรม เปิดบัญชีเงินฝาก/สมัครผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการกองทุนรวม
  • กรณีที่สาขาของธนาคารต้องปิดทำการชั่วคราว ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการจองคิวของลูกค้าได้
  • เปิดบริการจองคิวเฉพาะสาขาเต็มรูปแบบ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ