เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยาจากรัฐ และประกันสังคม

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหากเคยลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพไว้แล้ว สามารถรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สมัครใช้พร้อมเพย์ ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาที่สาขาธนาคาร ลดเสี่ยงติดโควิด-19

ลูกค้าโมบายแบงก์กิ้ง สมัครพร้อมเพย์ได้เลย ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือหากยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้เองผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อรับเงินโอน

เปิดบัญชีออนไลน์

สมัครพร้อมเพย์

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “พร้อมเพย์”

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “ลงทะเบียน”


4.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ

5.

เลือกประเภทการลงทะเบียน

  • เลือก และระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
  • เลือก และระบุเบอร์มือถือ

 

และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน และกด “ต่อไป”


7.

เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น


8.

ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ

9.

ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

10.

ลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ

และอีกหลากหลายช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คุณสมัครพร้อมเพย์ได้ง่ายๆ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ผูกกับเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพที่คุณต้องการรับเงินโอน

เว็บไซต์ธนาคาร

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

บัวหลวงเอทีเอ็ม

บัวหลวงโฟน 1333

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์

ลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านเว็บไซต์ธนาคารได้ที่ www.bangkokbank.com/PromptPay

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ