ประกาศการปรับปรุงระบบ


ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 3.00-5.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว

ดูรายละเอียด

กิจการธนาคารต่างประเทศ

AEC Connect

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแห่งความเป็นเลิศใน AEC และศูนย์ AEC Connect พร้อมช่วยคุณสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาค

Frequently Asked Questions

Find out the frequently asked questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim .

Discover Special Deals