การพัฒนาเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีนมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเจตนารมณ์ของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงจัดการเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War: Progress and Challenges”

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม


เสวนานุกรมความรู้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการต่างประเทศ สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา งานเสวนานุกรมความรู้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีน

สำหรับเสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 9 ธนาคารได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการ และที่ปรึกษาอาวุโส เข้าร่วมการเสวนา ดังนี้


  • ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

  • ดร.โจนาธาน เค. เอส. ชอย (จีบีเอส. เจพี.)  คณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประธานสภาหอการค้าจีนฮ่องกง, ประธานสหภาพผู้ประกอบการเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า, ประธานกลุ่มบริษัทซันวาห์

  • คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล  ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์

  • คุณเกา เย่า ซง  ที่ปรึกษาอาวุโส ตลาดกลางการค้าเพชรเซี่ยงไฮ้

  • รองศาสตราจารย์ เหริน หย่วนเจ๋อ  คณะการทูตและการบริหารด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีน

โดยมีคุณสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมบริการล่ามแปลภาษา

ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิวิมล มโนภานนท์ โทร. (66) 0 2626 3253 อีเมล siwimon.manopanon@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน