ประกันวินาศภัย

มอบความคุ้มครองที่มั่นใจให้กับคุณ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

จุดเด่นบริการ

หมดห่วง

เรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

คุ้มครองการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

คุ้มครองครอบคลุม

ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

รับฟรี Central Group E-Voucher มูลค่า 100 บาท*

เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

*เฉพาะแผนความคุ้มครอง 2-4 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

 

เลือกสมัครแผนความคุ้มครองที่ร่วมรายการให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายๆ

 

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

ผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา,การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
อุบัติเหตุทั่วไป
ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000
200,000
200,000
100,000400,000
400,000
400,000
200,000600,000
600,000
600,000
300,000

2. ชดเชยรายได้รายเดือนสำหรับครอบครัว 12 เดือน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุทั่วไป
ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์10,000/
เดือน
10,000/
เดือน
10,000/
เดือน
10,000/
เดือน10,000/
เดือน
10,000/
เดือน
10,000/
เดือน
10,000/
เดือน20,000/
เดือน
20,000/
เดือน
20,000/
เดือน
20,000/
เดือน

3. คุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุทั่วไป
ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
100,000
100,000
100,000100,000
100,000
100,000
100,000200,000
200,000
200,000
200,000

4. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัด
จำนวนครั้งต่อปี)

10,000

20,000

30,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี

1,280

1,680

2,480

 

 สมัครบริการ

 สมัครบริการ

 สมัครบริการ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นไปตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ 
 • เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ตำรวจ ทหาร จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง ชาวประมง หรืออาสาสมัครป้องกันภัย
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครพร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ทผ่านช่องทางที่กำหนด โดย
  • เป็นผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ และใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 2 บริการมาก่อน
   หรือ
  • เป็นผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ และใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 2 บริการภายในเดือนที่ลูกค้าสมัครพร้อมชำระค่าเบี้ยประกันประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ท
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ท (แผนความคุ้มครอง 2-4) โดยสมัครผ่านการคลิก Banner บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ www.bangkokbank.com/PayrollBenefits/PA-1st-smart ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 เท่านั้น (หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด)
 • สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัด 550 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยผู้ที่ได้รับ Central Group E-Voucher จะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ สมาร์ทเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Central Group E-Voucher มูลค่า 100 บาท/ท่าน ในรูปแบบ E-coupon ที่เมนู สิทธิพิเศษ (Rewards) บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องทำการยืนยันการรับสิทธิ์และใช้ Central Group E-Voucher ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยืนยันการเก็บคูปอง หากไม่ได้ยืนยันหรือใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 • ลูกค้าต้องใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ อยู่จนถึงวันที่ได้รับ Central Group E-Voucher
 • ลูกค้าที่ได้รับ Central Group E-Voucher จะต้องไม่ถูกบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิก/ปฏิเสธการรับประกันภัย หรือต้องไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรุณาแสดงบาร์โค้ด Central Group E-Voucher ที่เมนู สิทธิพิเศษ (Rewards) บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ให้กับพนักงานแคชเชียร์ก่อนทำการชำระค่าสินค้า โดยลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ
 • Central Group E-Voucher สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เช่น เซ็นทรัล, เซ็น, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favourites, เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ และ ออฟฟิศเมท ตามมูลค่าที่แสดงในบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์ต่างๆ) โดยสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • Central Group E-Voucher ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด บัตรกำนัล บัตรของขวัญ สินค้าขายส่ง สินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ ยา อาหาร/อาหารเสริมสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิก และชดเชยความเสียหายกรณี Central Group E-Voucher สิ้นสุดอายุการใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทถือเป็นที่สุด
 • กรณีที่พบปัญหาการใช้งาน หรือไม่สามารถสแกนบาร์โค้ด กรุณาติดต่อ Central Group Call Center โทร. (66) 0 2100 8777 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น.
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทประกันภัยกำหนด และเงื่อนไขการใช้ Central Group E-Voucher เป็นไปตามที่ Central กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน