อยากเที่ยว...เที่ยวเลย

รับส่วนลดสูงสุด 8% เมื่อจองที่พักผ่าน www.agoda.com/bangkokbankdebit
และชำระเงินผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 28 ก.พ. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการจองที่พักผ่านหน้าเว็บไซต์ www.agoda.com/bangkokbankdebit และชำระเงินผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

  • รับส่วนลด 8% เมื่อจองที่พักในประเทศไทย
   • ระยะเวลาการจอง: 1 ต.ค. 64 - 28 ก.พ. 65
   • ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65

  • รับส่วนลด 5% เมื่อจองที่พักทุกที่ทั่วโลก
   • ระยะเวลาการจอง: 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
   • ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66

 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ และการชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะแสดงข้อความ "Bangkok Bank" ในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง หลังใส่หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ถูกต้องเท่านั้น 
 • สงวนสิทธิส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น (ยกเว้นค่าภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ) 
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือรวมยอดสะสม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือคะแนนสะสม จาก Agoda ได้
 • กรณีต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผ่านช่องทาง www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ Agoda กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • ตรวจสอบรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ