Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021

สมัครราคาพิเศษ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง www.amazingthailandmarathon2021.com โดยใช้โค้ดส่วนลดตามที่ระบุในเว็บไซต์ลงทะเบียน พร้อมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64
หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียน หรือมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต และบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ที่มีเครื่องหมาย Visa และ Mastercard ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท
 • รับสิทธิ์สมัครร่วมการแข่งขันด้วยราคาพิเศษ คือ 

  • ประเภท Marathon ระยะทาง 42.195 กม. ราคา 1,200 บาท 
  • ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม. ราคา 1,000 บาท 
  • ประเภท Quarter Marathon (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กม. ราคา 800 บาท 
  • ประเภท Family Run ระยะทาง 5 กม. ราคา 500 บาท 

  เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทาง www.amazingthailandmarathon2021.com โดยใช้โค้ดส่วนลดตามที่ระบุในเว็บไซต์ลงทะเบียน พร้อมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ ค่าสมัครร่วมการแข่งขันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จัดงาน

 • สงวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 2 สิทธิ์ ต่อหนึ่งหมายเลขบัตร จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียน หรือมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและผู้จัดงานกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และผู้จัดงาน ถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน