Bangkok Bank CycleFest 2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2019 ที่ www.bangkokbankcyclefest.com
โดยใช้โค้ดส่วนลดตามที่ระบุในเว็บไซต์ รับส่วนลด 25% เมื่อชำระเงินด้วยบัตรอินฟินิท หรือบัตรผู้นำแพลทินัม และ 20%
เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ หรือบัตรบีเฟิสต์ ตั้งแต่ 22 ก.ค. 62 - 20 พ.ย. 62

 

 

ผู้เข้าแข่งขัน รับฟรี! ชุดอุปกรณ์นักปั่น

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต และบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อลงทะเบียนร่วมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2019 ที่ www.bangkokbankcyclefest.com โดยใช้โค้ดส่วนลดตามที่ระบุในเว็บไซต์ลงทะเบียน
  • รับส่วนลด 25% สำหรับบัตรอินฟินิท หรือบัตรผู้นำแพลทินัม
  • รับส่วนลด 20% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ หรือบัตรบีเฟิสต์
 •     ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท
 • ราคาบัตรเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน เป็นไปตามที่ผู้จัดการแข่งขัน Bangkok Bank CycleFest 2019 กำหนด
 • สงวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 2 สิทธิ์ ต่อหนึ่งหมายเลขบัตร จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 700 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 62 - 20 พ.ย. 62 หรือจนกว่าจะปิดรับลงทะเบียน หรือใช้สิทธิ์เต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร สยามคันทรีคลับ และไอเอ็มจี กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน