ให้อิ่มใจ รับอุ่นใจ

รับเพิ่ม ฟรีความคุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 สูงสุด 500,000 บาท เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช


 • สมัครที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • สมัครผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ที่ร่วมรายการ (บีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ยูเนี่ยนเพย์ และบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช มาสเตอร์การ์ด)
 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน
 • สิทธิความคุ้มครองประกันภัย มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่สมัครบัตรและชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้เฉพาะการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง และวงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดความคุ้มครอง

  ทุนประกันภัย (บาท)

  1. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

  30,000

  • เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

  10,000

  • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว
   500,000
  2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) ไม่รวมขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์
   10,000

  โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองจาก ใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ